Jste zde

Před tváří andělů (žalmy)

Kategorie knih: 
1.   Žalm 4 - Jak dlouho chcete být
2.   Žalm 8 - Pane náš, jakým údivem
3.   Žalm 19 - Nebesa hlásají slávu boží
4.   Žalm 23 - Pán je můj pastýř
5.   Žalm 32 - Šťasten, komu nepravosti
6.   Žalm 33 - Z Pána se radujte
7.   Žalm 42 - Jako laň dychtí
8.   Žalm 46 - Při nás stojí
9.   Žalm 51 - Bože, pro slitovnost svou
10. Žalm 88 - Nastav sluch svůj
11. Žalm 117 - Chvalte Pána všichni lidé
12. Žalm 124 - Jen  si to, Izraeli, přiznej
13. Žalm 130 - Volám, Pane, z hlubin
14. Žalm 136 - Oslavujte Pána
15. Žalm 138 - Před tváří andělů
Hraje a zpívá Deše ve složení:
Lenka Uličná - zpěv
Martina Weberová - zpěv
Klára Jíchová - zpěv, housle, viola
Jan Zajíc - zpěv, kytara
Anežka Misauerová - klávesy
Marie Samková - akordeon
Jan Kříženecký - kontrabas
Filip Korsa - klarinet
Pavla Koudelková - bicí, perkuse
Hudba: Klára Jíchová
Harmonie: Klára Jíchová, Jan Jícha, Martina Weberová a kapela
Úprava biblických textů: Klára Jíchová