Jste zde

Nejstarší vyobrazení sv. Františka, freska v kapli sv. Řehoře v benediktinském Sacro Speco v Subiacu, 1228/1229