Jste zde

Liturgický prostor v současné architektuře

Kategorie knih: 

Vydáno pro
potřebu semináře určeného architektům pořádaného 23.5.2009
Institutem ekumenických studií v Praze a Evangelickou teologickou
fakultou UK v Praze

Sešit, uvedený předmluvou editora
obsahuje stati:

Františka Kunetky - Chrám jako
domus ecclesiae,

Klemense Richtera - Význam
liturgického prostoru pro živé společenství víry a část
směrnic Německé biskupské konference věnovaných stavbě, úpravě
a zániku kostelů.

Další část sešitu obsahuje synopse
příspěvků přednesených na semináři:

Domus ecclesiae - Malá teorie
relativity liturgického prostoru (František Kunetka)

Vývoj liturgického prostoru ve 20.
století - Od podélného ke komuniálnímu prostoru (Klemens
Richter)

Liturgická reforma a její důsledky
pro uspořádání liturgického prostoru (Pavel Hradilek)

Specifika protestantského liturgického
prostoru (David Holeton)

Obnova liturgie v protestantských
církvích a její důsledky pro protestantskou liturgickou
architekturu - ideje a realita (Jan Kirschner)

Praktické problémy při tvorbě
liturgické architektury - Mobiliář v současném liturgickém
prostoru (Pavel Kopeček)

Poslední část obsahuje obrazovou
přílohu a přehled dostupné literatury k danému tématu.