Jste zde

Zprávy

Papež přijal šéfa FIFA

Vatikán (KAP) Papež František přijal k čtvrthodinovému rozhovoru šéfa světové fotbalové federace Seppa Blattera. Ten papeži mimo jiné sdělil, že během zahájení příštího mistrovství světa ve fotbalu se bude konat „Františkova chvilka“ a bude vypuštěna holubice jako symbol míru. Papež, známý fotbalový fanoušek, zdůraznil přínos této hry k míru a podpořil plán FIFA uspořádat zápas palestinského a izraelského mužstva. „Bravo, pokračujete! Ale myslete na to, že tam musí být mír,“ reagoval prý papež na tuto myšlenku.

Iniciativa za pravoslaví v ruské ústavě

Moskva (KAP) Nadstranická skupina ruských poslanců požaduje, aby v ruské ústavě byla zakotvena role pravoslaví jako „základny národní a kulturní identity“ Ruska. Návrh předložený poslankyní Jelenou Misulinou údajně nezpochybňuje svobodu vyznání a oddělení církví od státu, jak to po letech státního ateismu bylo v Rusku vyhlášeno ústavou z roku 1993. Faktem ovšem je, že v nedávném sociologickém průzkumu uvedlo 44 % dotázaných ruských občanů, že pravoslaví je státním náboženstvím této země.

Plzeňský biskup vyzval své věřící k diskusi

Plzeň (vlastní zpráva) Plzeňský římskokatolický biskup František Radkovský počátkem listopadu uveřejnil „Pastýřský list o evangelizaci k zahájení diskuze o budoucnosti naší diecéze“, doprovázený „osobním dopisem“ každému věřícímu diecéze. Motivem obou textů je krize předávání víry a očekávané ekonomické potíže biskupství. „Praktikujících věřících stále ubývá. Půjde-li to takto dále stejným tempem, podle statistiky nebudeme mít za 50 let žádné věřící, a tím by naše diecéze zanikla. Stejně tak to platí o chybějících finančních zdrojích, kvůli kterým hrozí ekonomický krach,“ píše biskup. Mimo jiné proto vyzývá všechny své věřící, aby o těchto problémech mezi sebou diskutovali a posílali mu své názory na možná řešení.

Švýcarsko: „Papežský“ dotazník online

Curych (KAP) Sekretariát biskupské synody v říjnu rozeslal všem biskupským konferencím světa obsáhlý dotazník o otázkách rodiny a etiky. Švýcarská biskupská konference na základě tohoto textu nechala vypracovat zkrácený dotazník, vystavila ho na internetu (www.pastoralumfrage.ch) a vyzvala švýcarské katolíky i jejich rodinné příslušníky bez ohledu na víru a vyznání, aby ho vyplnili. Na konci roku bude dotazník vyhodnocen a poslouží jako podklad pro odpověď Římu. Dotazník lze na internetu vyplnit i anonymně a je k tomu potřeba asi 15 minut.

Anglikáni o krok blíž svěcení biskupek

Londýn (KAP) Generální synod anglické anglikánské církve drtivou většinou schválil návrh, podle něhož bude v budoucnosti možné světit na biskupy v této církvi i ženy. Jde o kompromisní návrh poté, co předchozí verze roku 2012 těsně neprošla. Pro návrh proto hlasovali i mnozí odpůrci ženského svěcení, protože obsahuje řešení pro farnosti, které nechtějí biskupky uznávat.

John Sentamu, arcibiskup z Yorku, však varoval před předčasným jásotem, protože k u-platnění usnesení je ještě potřeba překonat několik překážek. Kdyby se to podařilo, mohla by první anglikánská biskupka v Anglii být vysvěcena po generální synodě v červenci 2014.

Státní církev Anglie schválila kněžské svěcení žen těsnou většinou již počátkem 90. let 20. století. Nyní ženy tvoří asi třetinu jejího kléru. Stále více národních anglikánských církví schvaluje také biskupské svěcení pro ženy. To vytváří uvnitř anglikánského světového společenství i uvnitř jeho jednotlivých členských církví silné napětí mezi progresisty, kteří podporují rovnoprávnost žen v církvi, a konzervativními odpůrci tohoto vývoje.

Franz Lackner bude arcibiskupem Salzburgu

Salzburg (KAP) Poté, co dosavadní salzburský arcibiskup Alois Kothgasser rezignoval z důvodů věku, jmenoval papež jeho nástupcem františkána Franze Lacknera. Lackner, dříve profesor filozofie na papežské filozoficko-teologické vysoké škole v Heiligen­kreuzu, byl od roku 2002 pomocným biskupem v diecézi Štýrský Hradec–Seckau. Po uvedení do úřadu 12. ledna se stane 90. biskupem na solnohradském stolci; prvním byl sv. Rupert Salzburský počátkem 8. století. Arcidiecéze Salzburg má asi půl milionu věřících, její provincie zahrnuje jižní polovinu Rakouska a její arcibiskup se těší čestným titulům stálého papežského legáta a primase Německa, což mu dává právo nosit legátský purpur a zaujímat místo před ostatními metropolity německy mluvících zemí, pokud nejsou kardinály nebo patriarchy.

Ekumenický signál anglikánského primase

Londýn (KAP) Ekumenické společenství Chemin Neuf, jež vzešlo z katolického prostředí, obdrží od ledna místo v sídle hlavy anglické anglikánské církve, Lambethském paláci. Budou zde žít čtyři členové hnutí, katolická řádová sestra, luterský čekatel farářství a anglikánský manželský pár, kteří se budou účastnit denních modliteb primase Justina Welbyho. Primas uvedl, že církev „musí uskutečňovat jednotu, kterou jí daroval Bůh,“ a vyjádřil naději, že společenství života, modlitby a studia přinese „ovoce pro nás a pro církev“.

Zakladatel a vůdce komunity Chemin Neuf, jezuita Laurent Fabre, řekl, že iniciativa anglikánského primase ukazuje „odvahu a moudrost“ a dodal: „Na dlouhé a obtížné cestě k jednotě křesťanů často dochází k překvapením.“

Komunita Chemin Neuf (Nová cesta) byla založena v roce 1973 v Lyonu. Dnes čítá asi 1800 členů a působí v 28 zemích včetně České republiky.

Útlak barmských muslimů pokračuje

Rangún (KAP) Organizace islámské spolupráce (OIC) požaduje, aby Barma (Myanmar) poskytla základní svobody muslimské menšině. Rohingyové, muslimské etnikum žijící v západní části Barmy, byli roku 1982 zákonem zbaveni státního občanství Barmy a jsou vystaveni státní šikaně i pogromům ze strany buddhistické většiny. Intenzita pogromů přitom v posledním asi roce a půl výrazně zesílila. Buddhistické násilí již vyhnalo asi 140 000 Rohingyů z jejich domovů.

Delegace OIC, organizace sdružující 56 muslimských států, navštívila postižený region a hovořila se zástupci barmské vlády. Návštěva byla provázena protesty buddhistů – v Rangúnu proti ní demonstrovalo více než 300 buddhistických mnichů a dalších 4000 buddhistů demonstrovalo na letišti v Sittwe.

Volba papeže Františka: jedno kolo prý neplatné

Vatikán (KAP) Argentinská novinářka Elisabetta Pique napsala životopis papeže Františka. Mimo jiné kniha obsahuje zákulisní informace k papežově volbě v březnu. Podle nich v prvním kole volby vedl milánský kardinál Angelo Scola s asi 30 hlasy ze 115, zatímco kardinál Bergoglio dostal jen asi 25. Ve druhém hlasování druhého dne volby se Argentinec dostal do vedení. Ve čtvrtém kole však ještě nezískal potřebných 77 hlasů. Páté kolo bylo neplatné, poněvadž v urně bylo o jeden lístek více, pravděpodobně proto, že se dva hlasovací lístky slepily. Hlasy se proto ani nesčítaly a lístky byly hned spáleny. V šestém, posledním kole volby Bergoglio získal asi 90 hlasů a byl zvolen.

Podle knihy přitom František se svým zvolením vůbec nepočítal. Podal v té době již rezignaci na funkci arcibiskupa z důvodu věku a katedrálnímu knězi Alejandru Russovi si stěžoval, že sedisvakance jeho penzionování oddálí. Když Russo uvedl, že by mohl být on sám zvolen, reagoval: „Ne, Alejandro! Zrovna jsem rezignoval na úřad a je mi 76 let. Ne, to není možné.“