Jste zde

Na cestě k jednotě

Kategorie knih: 
Sborník obsahuje čtyři dokumenty: Leuenbergskou konkordii z roku 1973, dokument vzájemného uznání úřadu a svátostí podepsaný řadou evangelických církví Evropy, včetně dvou českých; dále tři dokumenty, odrážející současný stav veroučné diskuse v Leuenbergském společenství církví, jež byly přijaty na jeho 4. valném shromáždení v r. 1994 ve Vídni. Jde o dokumenty Církev Ježíše Krista, Večeře Páne v učení a praxi, Křest v učení a praxi, Tyto texty jsou nezbytné pro poznání problému, přístupu a odpovědí nynějšího evangelického ekumenismu.