Jste zde

Církev v podzemí

Kategorie knih: 

Překlad obsáhlejší stati Felixe Corleye doplněný další texty o „mlčící církvi", zejména příspěvky, které vyšly v časopise Getsemany v létech 1990-92.