Jste zde

Eucharistické modlitby Alfreda Schillinga

Kategorie knih: 

Přeložil Václav Konzal, k tisku připravil Pavel Hradilek.

Soubor obsahuje 25
nově přeložených, v češtině dosud nevydaných, eucharistických
modliteb sestavených Alfredem Schillingem brzy po II. vat. koncilu s
využitím holandských předloh. Další dvě eucharistické
modlitby, označené jako Kánon 1 a Holandský 8, byly již součástí
dříve vydané sbírky (Eucharistické modlitby západních ritů,
Síť, Praha, 2004, 3. vydání, 80 str., 50 Kč).

Většina
eucharistických modliteb má vlastní prefaci; u některých je
možné ji nahradit jinou. Pro ty, které vlastní prefaci nemají,
ji lze zvolit z oddílu Biblické preface nebo odjinud. Soubor
obsahuje i texty k úkonu pokání, lámání chleba aj. Německé
vydání sbírky dosáhlo úctyhodných 30 000 výtisků. Oceněním
pro Alfreda Schillinga byl čestný doktorát katolické teologie
univerzity v Tübingen v r. 1975.

126 str. v kroužkové vazbě