Jste zde

Jitka Krausová

Ekumenická rada církví v ČR

V tomto prvním pokračování seriálu o ekumenických organizacích působících v České republice přinášíme portrét první a pravděpodobně nejznámější z nich, Ekumenické rady církví (ERC).

Než přejdeme k praktickým informacím o ERC, dovolte mi, abych Vás nejdříve seznámila s věroučnou základnou a s oficiálními východisky a cíli ERC, tak jak jsou uvedeny ve Stanovách ERC v ČR. Formulace věroučné základny je téměř totožná s tou, která má ve své preambuli jak Světová rada církví, tak i Konference evropských církví.

Chápaní Večeře Páně u mladých evangelíků

Jitka Krausová

VečeřePáně je jedním z nejdůležitějších prvků liturgie všech křesťanskýchcírkví. Je také předmětem mnoha mezidenominačníchrozhovorů.

Jednipovažují společně vysluhovanou Večeři Páně za prostředek ke sblížení církví,jiní považují eucharistii za vrchol ekumenického úsilí, kterou budeme mocispolečně slavit až na samém konci snažení. To, že se Večeře Páně prozatímneslaví společně, má mnoho příčin. Jedním z nich je rozdílné chápáníVečeře Páně (dále už jen VP) v různých denominacích. Otázkatranssubstanciace, úloha kněze potažmo faráře při eucharistické liturgii, tojsou jen některá problematická místa. Jedním z nejpalčivějších míst interkomunia však zůstávají i předsudky obyčejnýchvěřících, kteří jsou jen málo informovaní a leckdy zůstávají uzavřeni ve svýchsborech s nezájmem o rozšíření si obzorů, jak Večeři Páně chápou ostatníkřesťané.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Jitka Krausová