Jste zde

Cestou orthodoxie

Kategorie knih: 

Inspirující přehled moderního pravoslaví (teologie, duchovní život, liturgie) napsaný biskupem působícím v Anglii.

Komentáře

Tato kniha je velmi sympatická svým členěním. Představuje Boha z různých pohledů křesťanské víry - B. jako tajemství, B. v Trojici, B. jako Stvořitel, B. jako člověk, B. jako duch, B. jako modlitba, B. jako věčnost. Svým dynamickým rozdělením vyvolává ve člověku napětí, které sune čtenáře jednoznačně k cíli, poselství knihy. Zapomenete detaily, na nichž autor nelpí, ale vnímavému čtenáři neunikne neobyčejná krása a vznešenost pravé víry, která má svůj dosah ve všech oblastech života vezdejšího i věčného.
Kallistos Ware je pisatelem vpravdě ekumenickým, využívá hluboké duchovní tradice Západu i Východu, a to i po velkém schismatu. Nicméně se snaží objasnit stanoviska pravoslaví k věroučným rozdílům mezi katolíky a pravoslavnými.
Jako nejzdařilejší vnímám kapitolu o Bohu jako člověku a věčnosti. Nutno přiznat, že Východ rozjímá tajemství Vtělení s nebývalou poetičností! Vtělení a Vzkříšení je důvodem naší radosti. Připojme se k nim.