Jste zde

SÍŤ zahajuje

Na poslední redakční radě Getseman v červnu t. r. byl dán podnět ke zřízení samostatného nakladatelství a vydavatelství. Redakční rada tento projekt doporučila a doplnila dalšími náměty. A tak již bylo v minulých dnech zřízeno ekumenické nakladatelství a vydavatelství SÍŤ s.r.o. Za cíl si klade vydávat kvalitní odbornou i populární teologickou literaturu jak domácích, tak zahraničních autorů. Kromě toho bude SÍŤ vydávat dva časopisy (Getsemany jsou jedním z nich). Z domácích autorů uvažujeme např. o Orientaci Karla Kleina, Patristice Václava Ventury či Liturgice Bonaventury Boušeho. Ze zahraničních prací máme připraveny překlady Bernharda Häringa, Hanse Künga, Roberta Adolfse, Johannese Emminghause a dalších autorů. Budeme se orientovat na knihy, které jiná nakladatelství nevydávají, např. s ohledem na nízký počet zájemců. Některé tituly chceme vydávat v češtině, jiné ve slovenštině. Společnost bude institucí neziskovou, a z toho důvodu by měly být ceny knih nižší, než je dnes obvyklé. Určité zázemí, jak inspirační, tak odbytové (jak věříme), máme ve vás, čtenářích Getseman. Prosíme vás proto o jakékoli náměty k naší práci. Podíl ES na nakladatelství SÍŤ je výrazem ochoty sloužit tam, kde je to zapotřebí, vyplňovat mezery, které by jinak zůstaly prázdné, je projevem praktického ekumenismu. Společnost SÍŤ chce přiblížit českému a slovenskému čtenáři ducha a výsledky II. vat. koncilu. Měla by sloužit k ekumenickému vzdělávání, ke vzájemnému poznávání a překonávání bariér mezi církvemi i mezi různými spiritualitami téže církve. Vždyť všichni věříme a vyznáváme, že církev jediného Krista je jedna přesto, že jsme různí. Jako síť vržená do moře, která shromáždí ryby všech druhů. . . (Mt 13,47) Konkrétní nabídky knih by se měly v Getsemanech objevit za několik měsíců. Pavel