Jste zde

Nový biskup z Utrechtu

autor: 

Dne 11.3. přibližně ve 13.00 byl zvolen 32 oprávněnými voliči a voličkami ze Starokatolické církve Nizozemí nový arcibiskup z Utrechtu. Bylo k tomu zapotřebí dvou volebních kol.

Výsledek prvního kola byl: J. A. O. L. Vercammen 14 hlasů, J. L. Wirix 7 hlasů, J. V. Kinneging 4 hlasy, D. J. Schoon 3 hlasy, P. van Tilburg 2 hlasy, J. Spaans 1 hlas, M. F. G. Parmentier 1 hlas.

Výsledek druhého kola: J. A. O. L. Vercammen 19 hlasů, J. L Wirix 7 hlasů, P. van Tilburg 2 hlasy, J.V. Kinneging 3 hlasy, D. J. Schoon 1 hlas.

Tím byl zvolen Dr. Joris (August Odilus Ludovicus) Vercammen utrechtským arcibiskupem. Má 14 dní na rozmyšlenou, zda volbu přijme. S úřadem utrechtského arcibiskupa je automaticky spojena funkce čestného předsedy starokatolické mezinárodní biskupské konference, nejvyššího grémia Utrechtské unie samostatných starokatolických církví.

Dr. Verkamen je od narození (14. 10. 1952) a podle pasu dodnes občanem Belgického království, i když je členem duchovenstva Starokatolické církve Nizozemí. Kněžskou ordinaci obdržel 7. 7. 1979 v římskokatolické církvi, od roku 1996 až doposud byl rektorem Starokatolického duchovního semináře v Amersfoortu a profesorem teologické fakulty v Utrechtu pro ekleziologii, pastoraci a pro praktickou teologii. Rovněž byl od roku 1998 kanovníkem Metropolitní kapituly v Utrechtu a od stejné doby farářem farnosti Eindhoven v severním Brabantu.

Graduoval doktorskou disertací v pastorální teologii s názvem „Hroutí se identity – teorie a praxe rozkladu farní identity ve čtyřech starokatolických farnostech“ (1997).

Pokud volbu přijme, stane se 83. následníkem sv. Willibrorda na utrechtském biskupském stolci. Je silným zastáncem ordinace žen do všech tří stupňů apoštolského úřadu a zasazuje se za plnou integraci homosexuálů do života církve. Má obstojné znalosti angličtiny a němčiny, dostačující k jeho předpokládané funkci v Utrechtské unii.

Josef König