Jste zde

Rejstřík ročníku 2000

autor: 

Tematický obsah ročníku 2000

Editorialy (J. Spousta)

Smíření 1/1 * To čiňte na mou památku 2/29 * Menšiny a jejich slova 3/53 * Bůh a člověk 4/81 * Radost netkví ve věcech 5/105 * Co s kostely, co s liturgií 6/133 * Identita a moc 7-8/161 * Dlouhá tradice v pohřbívání 9/217 * Proč nám nezbývá čas pro víru? 10/245 * Extrémní zjevy tvrdého jádra 11/273 * Výsada hlásat a dodržovat pravdy 12/301

Církev v dnešním světě

Evropský synod: kurie blokovala reformy (K. O´Brien) 1/18 * Slovensko: bývalý tajný biskup přeložen za trest 2/33 * Hnutí „My jsme církev“ se postavilo proti papežské výtce 2/49 * Perspektivy ČCE (M. Rejchrt) 3/54 * Zklamané naděje z koncilu? (H. Krätzl) 3/72 * Aktuálnosť a naliehavosť konceptu solidarity (J. K. Balász) 3/76 * Celibát katolických kněží – ideál a skutečnost (H. Weih) 4/91 * Výzva k laickému kázání 5/122 * Kdo dnes tvoří skrytou církev? (pH) 6/143 * Idea solidarity (J. K. Balász) 6/145 * Miesto slovenských kresťanov v spoločnosti (Ľ. Košík) 6/157 * Pastorační služby v obci 7-8/166 * Nalomenou třtinu nedolomit 9/218 * Společnost a katolická církev (J. G. Kohl) 9/222 * Nosiči Krista (E. Parmentierová) 10/246

Dějiny církve

Zmocněnci a jejich práce na konzistořích (J. Hanuš) 2/42 * Kněžské bezženství v Čechách (J. Dobrovský) 4/84 * Zpytování svědomí: církev československá (J. Hanuš) 5/108 * Život církevní v Čechách XV. a XVI. století (O. Lebeda) 7-8/171 * Skutky Pavla a Thekly (D. Bártová) 7-8/188 * Řeckokatolická církev za komunistické diktatury 12/317

Dokumenty

Obnova církve katolické v Československé republice 4/8 * Dohoda o přejímání duchovních 7-8/211 * Co je církevní obec? 10/270 * Pastorační služby v obci 11/279

Duchovní život

Odevzdat se Kristově lásce (J. Konzal) 4/100 * Co znamená „někam patřit“? (B. Callaghan) 9/244 * Čin víry a víra jako čin (J. Konzal) 10/268 * Existuje spiritualita pro studující teologie? (J. Konzal) 11/274 * Smíření spravedlivých (J. Konzal) 11/286

Ekumenismus

Nové paradigma světa – Jednota (J. Sýkora) 2/47 * Křesťanská společenství a prvotní církev (K. Piskačová) 3/69 * Jednota v Duchu je víc než rozdíly konfesí 6/142 * Církev – jednota v mnohosti (J. Konzal) 6/158 * Identitu nalezne, kdo ji ztratí (J. Hanuš) 7-8/162 * Kdyby měl nový kancionál sloužit coby dopravní předpisy (D. Mendt) 9/240

Liturgie

Místo pro hlásání Božího slova (K. Richter) 1/25 * Zahalování křížů (K. Richter) 2/50 * Místo uložení eucharistie (K. Richter) 3/79 * Olej – znamení spásy (K. Richter) 4/102 * Ikony v kalvínském liturgickém prostoru (P. Hradilek) 5/125 * Stání, sedění a klečení (K. Richter) 5/126 * O církvi a liturgii (P. Jandejsek) 6/138 * „Malé“ znamení kříže (K. Richter) 6/138 * Pozdravení pokoje (K. Richter) 7-8/204 * Bití v prsa (K. Richter) 7-8/205 * Liturgický polibek – odcizující znamení? (K. Richter) 9/239 * Tanec a hra – živá znamení víry (K. Richter) 10/272 * „Umělé svíčky“ (K. Richter) 11/298

Polemika

Lingvistické poznámky ke slovu „oikumené“(J. Pavlík) 2/45 * Kairos a „prohlášení o tajné církvi“ 4/82 * Jak naložit se svým dědictvím (Z. B. Bouše) 6/134 * Kněz – figurka na šachovnici? 7-8/169

Recenze

Kam kráčí církev 11/299 * Teologie z jižních Čech 11/296

Religionistika, mezináboženský dialog

Jeruzalém-svaté město židovství, křesťanství a islámu (Z. Hrašová) 1/2 * Čisté a nečisté (js) 5/123 * Slepci a slon: křesťanství a mezináboženský dialog (J. Melloni) 12/302

Sociologie náboženství

Kdo a jak representuje náboženství v ČR (J. Spousta) 5/112 * Image církví a náboženství (J. Spousta) 7-8/180 * Češi a bible (J. Spousta) 10/256

Společnost

Eutanázie (M. Volfová) 6/149 * Křesťanská rodina v postmoderní době (T. Majerová) 6/152 * Vojna: kojná nebo dojná? (vojín Klimeš) 7-8/206 * Křesťanská odpovědnost za sociální a politický řád (F. Turner) 9/231 * Malé zamyšlení nad velkou sítí (JaS) 11/297

Teologie, filosofie

Levinasova etika (P. Haška) 1/14 * Tajemství jména (J. Smolík) 2/30 * Pojem zjevení v konstituci Dei Vebum (A. Roztočil) 2/37 * Jména toho, co nemá jméno (L. Karfíková) 3/58 * Theologie křesťanské angažovanosti včera a dnes (J. S. Trojan) 5/106 * Obrazy svaté Trojice ve výtvarném umění (J. Klípa) 11/280