Jste zde

Zprávy

Nová předsedkyně Vězeňské duchovenské péče

(MV) Novou předsedkyní Vězeňské duchovenské péče (VDP) se na výroční členské schůzi zapsaného spolku, která se konala v budově pražského arcibiskupství za účasti téměř šedesáti dobrovolníků a kaplanů ve čtvrtek 20. dubna 2023, stala její dosavadní místopředsedkyně Kristýna Čobanová, členka římskokatolické církve. Po osmi letech vystřídala Pavla Zvolánka z církve adventistů, který byl dle stanov předsedou dvě funkční období za sebou. Po dvaceti čtyřech letech je tak v čele spolku zástupce jiné církve než církve adventistů sedmého dne.

Členská základna si na schůzi také hlasováním vybrala nový výkonný výbor. Jeho členy jsou Kristýna Čobanová (předsedkyně), Ladislav Brzobohatý z Církve bratrské, Radmila Sýkorová a Pavel Zvolánek z Církve adventistů sedmého dne, Pavel Kočnar a Zdeněk Turek z Českobratrské církve evangelické a David Smetana z Církve československé husitské.

Zahájení členské schůze se zúčastnil generální ředitel Vězeňské služby ČR generálmajor Simon Michailidis, pražský arcibiskup Jan Graubner a biskup Zdeněk Wasserbauer.

Rakouská Starokatolická církev zvolila biskupku

(MV) Volební synoda starokatolické církve v Rakousku dne 22. dubna 2023 zvolila do čela církve poprvé ženu Marii Kubin, která 24. června přijme ve Vídni biskupské svěcení. Marie Kubin se narodila v roce 1965, byla aktivní v římskokatolické církvi a stala se zdravotní sestrou a psychoterapeutkou. Se starokatolickou církvi se seznámila ve Štýrském Hradci (Graz) v roce 2008 a oslovila ji jako velmi otevřená a moderní církev. Ve Štýrském Hradci vystudovala teologii a poté dálkově magisterský obor starokatolická teologie na univerzitě v Bonnu. V roce 2017 přijala jáhenské svěcení, v roce 2019 kněžské. Spolu s manželem mají pět dětí a čtyři vnoučata. V předvolebnímm videu uvedla, že je pro svá vnoučata „alelujová babička“.

Původně byli kandidáty ještě farář Richard Gödl (farnost Krems/St. Pölten), vikář Albert Haunschmidt, ale oba svou svou kandidaturu z osobních důvodů stáhli. Maria Kubin ve funkci vystřídá Heinze Lederleitnera (65), který byl biskupem Starokatolické církve v Rakousku od roku 2016.

„V naší církvi není díky Bohu vůbec překvapivé, že žena je knězem nebo může být i biskupem, a myslím, že v 21. století to už není a nemusí být problém ani uvnitř, ani vně církve,“ řekla dosavadní vikářka a budoucí biskupka Maria Kubin. V současné době tvoří ženy přibližně pětinu starokatolického kléru. Česká starokatolická církev schválila možnost kněžského a biskupského svěcení žen na synodě v minulém roce.

Nový luterský biskup pro církev v Británii

(LWF/MV) Luterská církev ve Velké Británii zvolila nového biskupa, Dr. Jaakko Rusama, který se ujme úřadu koncem října. Pochází z Finska, je vědeckým pracovníkem a docentem na Helsinské univerzitě a zároveň působí jako spolumoderátor Anglikánsko-luteránské společnosti.

Volba proběhla během zasedání církevní synody 22. dubna 2023, která rovněž schválila společné prohlášení o lidské sexualitě a vztazích. Rusama vystřídá biskupa Tora B. Jorgensena, který vedl církev v posledních čtyřech letech. Rusama uvedl, že na rozdíl od svých dvou předchůdců, kteří do Británie cestovali ze Švédska a Norska, bude funkci zastávat z Londýna.

Jako profesor ekumenické teologie a bývalý generální sekretář finské ekumenické rady církví přináší Rusama silné zaměření na jednotu a misii. Na základě deklarace z Porvoo mezi anglikánskými a luteránskými církvemi v Evropě z roku 1996 má také povolení sloužit jako kněz v anglikánské církvi.

Ocenění zimbabwské luterské duchovní

(LWF/MV) Elitha Moyo, zimbabwská ženská aktivistka, ordinovná duchovní v Evangelické luterské církvi v Zimbabwe (ELCZ), která v této církvi působí také jako koordinátorka pro genderovou spravedlnost, získala ocenění People's Choice Women Changing the World 2023 v kategorii Gender Equality.

Moyo byla členkou delegace Světového luterského svazu (LWF) na nedávném zasedání komise OSN pro postavení žen, kde mimo jiné mluvila o pokroku v oblasti školení pastorů zaměřeného na genderovou problematiku, rostoucí účasti žen v ordinované službě a řešením násilí na ženách.

Moyo s podporou LWF se věnuje projektu místní komunitní zahrady, kde se ženy učí udržitelným způsobům pěstování potravin, které jim poskytují důležitý zdroj nezávislého příjmu.

V roce 2021 Moyo předložila disertační práci na jihoafrické univerzitě v Pretorii (University of South Africa, UNISA), ve které zkoumala postavení žen v Evangelické luterské církvi v Zimbabwe a jejich vyloučení z nejvyššího vedení církve. Práce založená na historickém výzkumu a 39 rozhovorech popisuje patriarchální sturktury církve, která byla založena v roce 1903. Rozhodnutí ordinovat ženy bylo učiněno v roce 1987, první ženy přijaly svěcení v roce 1991. V roce 2021 bylo pouze 34 žen z celkového počtu 150 duchovních, což je 23 % oproti 77 % mužů. Přitom členství žen v církvi tvoří cca 80 % všech členů církve. Ženy jsou stále ještě mnohými považovány za majetek mužů a jejich hlavním úkolem je vykonávání domácích prací. Skutečnost vyloučení žen z vedení církve byla důvodem pro zřízení oddělení pro genderovou spravedlnost. Moyo ve své práci navrhuje historicko-náboženský genderový model pastorace, který povzbuzuje církev a společenství, aby braly ohled na rovnost mužů a žen před Bohem, a tedy na potřebu rovnosti ve vedení církve. Model využívá šest kroků zkoumání současného stavu a vývoje duchovních-žen v církvi. Církev by měla porozumět své historické perspektivě a náboženskému přesvědčení, poté by měla být ohleduplná k situaci duchovních-žen. Práce doporučila promyšlený a cílený program posílení postavení duchovních-žen v církvi, aby se zlepšila jejich současná kvalifikace. Dále doporučila revizi ústavy, některé programy a postupy pro volby a části, které by podpořily rovnost mezi duchovními muži a ženami ve vyšších funkcích.

Ekumenický rozměr synodálního procesu

(DPCU/MV) Ve čtvrtek 19. dubna 2023 se v tiskové kanceláři Svatého stolce konala tisková konference, která uzavřela druhou etapu synodálního procesu, tj. kontinentální etapu.

V rámci tiskové konference vystoupil také P. Hyacinthe Destivelle, úředník Dikasteria pro podporu jednoty křesťanů (DPCU), který mluvil o mezinárodních konferencích o synodalitě v různých křesťanských tradicích, které dikasterium organizovalo.

Ve svém vstupu zdůraznil, že tyto konference s názvy „Naslouchání Východu“ (Listening to the East) a „Naslouchání Západu“ (Listening to the West) byly zamýšleny jako ekumenický příspěvek k probíhajícímu synodálnímu procesu. Uvedl, že lze říct nejen to, že ekumenické hnutí přispívá k probíhajícímu synodálnímu procesu, a to ve všech jeho fázích, ale také to, že synodální proces katolické církve je příspěvkem k ekumenickému hnutí. Na závěr uvedl, že synodalita a ekumenismus jsou vlastně dva procesy v rámci společné cesty, které mají společný cíl: lepší svědectví křesťanů v dnešní době, „aby svět uvěřil“ (J 17, 21).