Jste zde

Petr Beneš: Vzhůru srdce: meditace nad písmem

Portál, 2023

Kniha redemptoristického kněze, který vede i duchovní cvičení, je sestavena z více než třiceti zamyšlení, kázání, či jak říká název knihy, meditací.

Jednotlivé části knihy jsou samostatnými zamýšleními autora nad různými duchovními tématy, prolínající jeho výkladové slovo s úryvky biblických textů k nim se vztahujícím.

Autor se nejdříve ke čtenářům obrací předmluvou, kde vysvětluje koncept knihy a je vhodné si ji nejdříve přečíst.

Jednotlivé kapitoly jsou několikastránkové, pozorným čtením nezaberou příliš času a hodí se k přemýšlení nad oblastí, které se věnují. Jedná se o zamýšlení nad slovem, naději, víře i lásce. Autor se nevyhýbá i názvům jako „O koze a voze“, či „O nevíře“, věnuje se i konci života.

Kniha obsahuje kromě tematických zaměření i dvě samostatná a podnětná zamýšlení, na která bych rád upozornil. Jde o „Kázání o Josefu Toufarovi“, knězi, umučeném komunisty, u kterého probíhá proces svatořečení a jehož život může být vzorem pro náš život. Druhé, „Kázání proti válce“ bylo vyřčeno v neděli 27.2.2022, tři dny pro napadení celé Ukrajiny Ruskem a je podnětným zamýšlením nad tímto tématem.

Co v kapitolách postrádám a je jediným menším nedostatkem knihy, je na počátku jednotlivého zamýšlení chybějící přehled použitého biblického textu, byť jen s označením použité části a číselného označení kapitoly. Nicméně na kvalitě knihy se toto nepodepsalo.

Použit knihu může čtenář několikerými způsoby. Může ji využít pro sebe na několikadenní zamýšlení, například v době adventu, postního období, případně v přípravě k důležitým událostem v životě (svatba, křest, biřmování). Může být využitelná pro nemocné, kteří nemohou navštěvovat bohoslužby pro nedělní přemýšlení. Využití je pro různá duchovní cvičení či samotnou meditaci.

Meditace má mnoho způsobů, jak ji provozovat. Jeden z nich, v poslední době provozovaný mnohými křesťany, se nazývá Křesťanskou meditací. Ta je složená ze dvou částí, první ztišením s vyslovováním mantry a druhá čtením textu. Délka textů, předkládaných v knize, jsou pro druhou část meditace velmi vhodné a dají se použít.

Využití knihy je pro čtenáře i několikeré, může si dle obsahu vybrat téma, které ho zrovna zajímá, nebo si vybrat několik textů v rámci bloku, třeba prodlouženého víkendu, dovolené apod. Dá se k nim i vracet. Přečíst celou knihu najednou za den či dva by nebyl problém, ale množství podnětných myšlenek by se tím ztratilo a čtenář by byl přesycen.

Pro mne jako čtenáře jsou jednotlivé části knihy ideální k přečtení před spánkem či po výše popsané meditaci.