Jste zde

Raymund Schwager

K bilanci papežského jubilea od Hanse Künga

Raymund Schwager

Ve své bilanci u příležitosti25tiletého papežského jubilea vynáší Hans Küng tvrdéodsudky. Jan Pavel II. je podle něho „papežem mnoha velkých nadání a mnoha špatnýchrozhodnutí“. Konkrétně je poté řeč o „diktátorské moci“, „triumfalistickém absolutismu“,„inkvizitorském pronásledování“, „římském imperialismu“ a „světu cizímrigorismu“. Chybná rozhodnutí v souvislosti se známými tématy (sexuální morálka,kněžský celibát, ordinace žen, ekuména, kolegialita,atd.) a chybějící přizpůsobení se době jsou podle Küngapříčinou toho, že miliony lidí za tohoto pontifikátu „odešly z církveanebo se stáhly do vnitřní emigrace“. Už zde se člověk pozastaví. Ve všech výševyjmenovaných bodech se evangelické církve rozhodly jinak, avšak vystupováníz církve u nich není menší, ale spíše větší. Neexistují spíše jiné příčinycírkevní krize?

Přihlásit se k odběru RSS - Raymund Schwager