Jste zde

Jan Šulc

„Teologie a eucharistie“ – programový esej Alexandra Schmemanna

autor: 

I/ Alexander Schmemann a jeho esej „Teologie a eucharistie"

Alexander Schmemann (1921-1983) byl jedním z nejvýznamnějších pravoslavných teologů 20. století. V Institutu ekumenických studií byla jeho dílu věnována zevrubná pozornost již několikrát,1 proto ze životopisných a bibliografických údajů zmiňme jen to nejzákladnější: narodil se v Estonsku ruským rodičům, kteří poté přesídlili do Paříže. Tam vystudoval církevní dějiny v semináři sv. Sergeje.

Názory evangelíků na změny a ekumenismus

autor: 

Tato práce referuje o výsledku hloubkových rozhovorů na téma změny v církvi a ekumenismus. Rozhovory jsem vykonal se třemi členy Českobratrské církve evangelické žijícími v Praze a účastnícími se práce ve třech různých pražských sborech ČCE. Respondety byli dva muži (88 a 36 let) a žena (39 let). Tato generační, osobnostní i místní různost se ukázala jako šťastná, neboť se mi podařilo získat velmi pestré detailní vhledy jak do života tří různých pražských sborů ČCE a změn v nich probíhajících, tak do odlišného způsobu myšlení dotazovaných osob.

Přihlásit se k odběru RSS - Jan Šulc