Jste zde

Martin Eisenbraun

Zpráva o 6. zasedání mezinárodního římskokatolicko-starokatolického dialogu IRAD 24.-27. 9. 2006 ve Würzburgu

Práce na konsensním dokumentu pokračuje dobře. Pracovní atmosféra mezi oběma delega-cemi je mimořádně otevřená, sourozenecká a konstruktivní. Je tu naděje, že dokument konsensu, na kterém se pracuje, bude obsahově bohatší než „Züricher Nota". Pomýšlí se na společenství církevních společenství (communio communionum ecclesiarum) s cílem viditelné jednoty obou církevních společenství.

Přihlásit se k odběru RSS - Martin Eisenbraun