Jste zde

Heiko Overmeyer

Spor o „kanonické teritorium“

Existuje vůbec řešení teritoriálního konfliktu mezi katolickou církví a ruskou pravoslavnou církví?

V r. 2002 vzplál mezi Vatikánem a moskevským patriarchátem prudký spor o to, zda je ruská ortodoxie oprávněna vyhlásit tzv. „kanonické teritorium", na němž by se jiné církve měly zdržet jakékoli misijní činnosti. Kontroverzi vyvolalo povýšení dosavadních (katolických) apoštolských administratur na území ruské federace na biskupství. V tomto konfliktu moskevský patriarchát, odvolávaje se právě na toto kanonické teritorium, upřel katolické církvi právo zřizovat na území ruského pravoslaví vlastní pevnou hierarchii, zatímco Vatikán právě na tomto právu trval, odvolávaje se mezi jiným na lidské právo na svobodu náboženství. Zdá se, že zásadní otázka tohoto sporu spočívá v tom, do jaké míry může některá církev - v tomto případě ruská pravoslavná - trvat na právu na vlastní, „národní" církevní území, a jiným církvím upírat právo zřizovat na tomto území vlastní pevné struktury.

Přihlásit se k odběru RSS - Heiko Overmeyer