Jste zde

Ján Letz

Teilhardizmus a jeho hlavné vývinové tendencie

autor: 

V domácej i zahraničnej literatúre, a to nielen populárneho charakteru, je obyčajne zaujatý postoj iba k mysleniu Pierra Teilharda de Chardin a nebol zaujatý nijaký postoj k teilhardizmu ako k myšlienkovému smeru 20. storočia a k jeho stúpencom. Niektorí historici moderného európskeho myslenia dokonca zastávajú názor, že o teilhardizme ako o

Zásadný význam porozumenia kozmického Krista pre rozvoj súčasnej kresťanskej spirituality

autor: 

V článku pána J. Vokouna (Getsemany 6/94), ktorý bol uverejnený aj v slovenčine v časopise Serafínsky svet (9/94), sa presvedčivo demonštruje prínos P. Teilharda de Chardin pre teológiu misie. Jadrom jeho argumentácie je Teilhardova vízia kozmického Krista. Pokúsim sa túto víziu priblížiť a hlbšie odôvodniť v širších súvislostiach.

Přihlásit se k odběru RSS - Ján Letz