Jste zde

Josef Svoboda

Otevřený dopis z Tachova

Reagujemena dopis uveřejněný v Getsemanech č. 2 / 2004 pod titulem Tachov není černobílý, na některézkreslené skutečnosti a nepravdy, které jsou v něm uvedeny.

Navštěvovalijsme nedělní liturgie v Tachově a Starém Sedlišti za kněze Reného Milfaita pravidelně a nikdy jsme nezaznamenali jehonevhodné vystupování vůči „babičkám“ ani vůči jiným lidem v kostele. Choval sek lidem velmi vstřícně, před liturgií i po ní často lidi osobně vítal ahovořil s nimi v kostele. A jsou to často „babičky“, které se nás se slzami vočích ptají, jak se Renému daří a je jim líto, že musel odejít.

Nová evangelizace a jak jí účinně zamezit

JosefSvoboda

Plzeňskému biskupovi Františku Radkovskému podle jeho vlastních slov leží na srdci, že sekatolické církvi příliš nedaří oslovovat mladé lidi. Cituji: „Ve svém působeníjsme se soustředili především na návštěvníky bohoslužeb a nenašli jsme způsob,jak účinně oslovit širší veřejnost a nabídnout jí evangelium. Předávání vírymladé a nejmladší generaci v širším měřítku se daří stále méně.“ (PřílohaAD a Universa ročník XIV – speciál 2003)

Přihlásit se k odběru RSS - Josef Svoboda