Jste zde

Zprávy

Španělské schody, symbol Trojice, opraveny

Řím (KAP) Po téměř roční opravě byly opět otevřeny slavné Španělské schody v Římě (Scalinata di Trinita dei Monti). Trojicí od sebe se vzdalujících a opět se spojujících ramen schodiště symbolizuje boží Trojici. Na práce přispěla částkou 1,5 milionu eur firma Bulgari, výrobce luxusního zboží, sídlící v blízkosti schodiště.

Schody ke kostelu Santa Trinita dei Monti navrhl Francesco De Sanctis (1679–1731), vítěz konkursu vyhlášeného papežem Klementem XI. Vysvěceny byly papežem Benediktem XIII. roku 1726. Potřeba současné opravy byla vyvolána jejich poškozením jak přírodními vlivy, tak i vandalismem. Součástí nového vybavení schodiště proto jsou i kamery, které budou schody monitorovat.

Chrám sv. Rodiny v Barceloně poroste do výšky

Barcelona (KAP) Dokončení symbolu Barcelony, chrámu Sagrada Familia (sv. Rodiny). zdárně pokračuje. V říjnu se začne se stavbou 140 m vysoké věže Matky Boží, o několik měsíců později budou zahájeny práce na čtyřech věžích evangelistů a centrální 172,5 m vysoké věži Ježíše Krista, která „změní panorama Barcelony,“ jak řekl novinářům hlavní architekt stavby Jordi Fauli. Stavba bude podle architekta rychlejší díky inovativní technologii, kdy se celé kamenné segmenty věží zhotovují předem na zemi a ve výšce se pouze sestavují. Vedle stavby nových částí se připravuje restaurování fasády Narození Páně, která má být opět uvedena do stavu, v jakém byla při svém vzniku roku 1930.

Pokud vše půjde podle plánu, budou věže dokončeny roku 2020 a celý chrám roku 2026 ke stému výročí úmrtí architekta Antoniho Gaudího, který stavbu navrhl. Důležité je zejména, aby se nezastavil proud asi 3,8 milionu platících návštěvníků ročně, jelikož ti udržují stavbu v chodu – náklady na dostavbu kostela činí nyní asi 25 milionů eur ročně.

Nedokončený kostel byl prohlášen památkou UNESCO a roku 2010 papežem Benediktem XVI. i basilikou. Jde o nejnavštěvovanější kulturní památku Španělska.

Katolicko-pravoslavný dokument schválen

Mnichov (KAP/KNA) Společná katolicko-pravoslavná teologická komise schválila na svém 14. plenárním zasedáním dokument „Synodalita a primát v prvním tisíciletí: na cestě ke společnému pochopení ve službě jednoty církve“. Text ovšem nepodepsala delegace arménské pravoslavné církve, která k tématu uveřejnila vlastní odlišný názor.

Katolický „šéf ekumenismu“ kardinál Kurt Koch řekl, že společný dokument bylo možné vytvořit poprvé po deseti letech a že jeho vznik je důkazem toho, že si obě strany přejí pokračovat v dialogu. Současně tím podle něho většina pravoslavných lídrů zaujala postoj k těm hlasům v pravoslaví, které jsou vůči ekumenismu nepřátelské. Dokument podle Kocha vyjadřuje názor, že na všech úrovních církve – místní, regionální i celosvětové – musí existovat „protos“ („první“), který však je vázán na příslušné synody.

Prosba o odpuštění za upalování katarů

Paříž (KAP/KNA) Zhruba 800 let po krvavém pronásledování náboženské společ­nosti katarů katolíky chce jihofrancouzský biskup Jean-Marc Eychenne z Pamiers veřejně požádat o odpuštění. Smírnou bohoslužbu plánuje na 16. října do kostela v Montseguru na severních svazích Pyrenejí. Po mši bude následovat tichý pochod k úpatí hory Montsegur, která byla poslední pevností katarů. Roku 1244 horu dobyli křižáci a upálili 225 zajatých jinověrců včetně jejich biskupa jakožto kacíře, protože ti odmítli opustit své dualistické učení a přijmout katolicismus.

Podle biskupa je smyslem jeho akce požádat Boha za odpuštění toho, že „část našich věřících a institucí spáchala činy, které jsou v přímém protikladu k evangeliu“. Kristus totiž učil lásce k bližnímu, a ne násilí vůči bližnímu. Diecéze Pamiers přitom zdůrazňuje, že se jedná o místní iniciativu biskupa, která nepřesahuje rámec diecéze a má být součástí Roku milosrdenství, vyhlášeného papežem Františkem. Prosba za odpuštění se podle mluvčího diecéze týká rovněž příliš úzkého sepětí politické a duchovní moci.

Ekumenický institut Bossey slaví 70 let

Ženeva (KAP) Ekumenický institut v Bossey u Ženevy (Institut oecumenique de Bossey), provozovaný Světovou radou církví jako „mezinárodní centrum setkávání, dialogu a vzdělávání“, slaví 70 let od založení. Vyvrcholením oslav bude přednáška velkého imáma káhirské mešity al-Azhar Muhammada Ahmada Tájiba na téma „Odpovědnost náboženských vůdců za světový mír“. Imám se při té příležitosti setká s vedoucími osobnostmi světové rady církví, přítomni budou mimo jiné předsedkyně centrálního výboru SRC Agnes Abuomová a generální sekretář SRC Olav Fykse Tveit.

Institut byl založen roku 1946 v zámku Bossey u Ženevského jezera. Jeho studenti se zde učí a modlí v interkonfesijním a dokonce mezináboženském společenství věřících. Akademické studium je propojeno s experimentální praxí a absolventi získávají předpoklady pro to, aby později podporovali dialog a spolupráci mezi církvemi a náboženskými společnostmi, aby budovali vzájemnou důvěru a pochopení.

Spor o encykliku Humanae vitae

Washington (KAP/KNA) Zhruba 50 let po uveřejnění encykliky Pavla VI. Humanae vitae, zakazující umělé prostředky zabránění těhotenství, se o tento dokument opět rozhořel spor. V USA podepsalo přes 500 tamních vědců dokument na podporu učení encykliky. Říkají v něm, že „podle našeho názoru respektuje katolická nauka skutečnou důstojnost člověka a napomáhá jeho štěstí“. Reagují tak na prohlášení britského Wijngaardsova institutu pro katolický výzkum, které naopak tvrdí, že hlavní argumenty katolické církve pro odmítání umělých prostředků zabránění početí nejsou nosné. Ani bible ani biologické zákonitosti lidského rozmnožování nedávají podle tohoto prohlášení pádné důvody, proč by pohlavní styk měl být ve všech případech otevřený plození. Proto může být „eticky ospravedlnitelné používání antikoncepce jak k plánování rodiny, tak i k prevenci nemocí“. Signatáři tohoto dokumentu jsou katoličtí teologové z celého světa.

Čína zostřuje náboženské předpisy

Řím-Hongkong (KAP/KNA) Čínská vláda od 7. října zavádí nová pravidla pro církve a náboženské společnosti, která zpřísňují dosavadní systém. Podle římské katolické tiskové agentury AsiaNews se budou všichni duchovní muset registrovat u úřadů a získat certifikát, jinak nebudou smět vykonávat svou službu. To bude znamenat dilema také pro doposud pouze tolerované kněze čínské podzemní katolické církve.

Nové směrnice mají dále zlepšit dozor státu nad náboženstvím. Tak budou zakázány „náboženské aktivity na nepovolených místech“, což znamená další ránu pro podzemní církev.

Podle nové směrnice mají dále být systematicky kontrolovány finanční toky církví z domova i zahraničí a jejich povolování bude ztíženo. Poprvé se v ohnisku zájmu ocitají také církevní charitativní organizace, jež mají být podrobeny přísnějšímu dohledu.

Z 1,3 miliardy Číňanů je asi 13 milionů katolíků, i když oficiálně se udává jen 6 milionů. S asi 100 diecézemi však katolíci mají fungující struktury po celé zemi.

Zvláštností čínského katolicismu je rozdělení na dvě skupiny: vedle prorežimního a povoleného „Vlasteneckého sdružení“ existuje také silná podzemní církev v jednotě s papežem. Podzemní katolíci nedostávají žádná povolení ke stavbě kostelů a jejich duchovní jsou stále častěji zatýkáni nebo vyslýchání. Původně ostrá hranice mezi oficiální a podzemní církví se v posledních letech poněkud zeslabila. Až do nedovoleného biskupského svěcení v listopadu 2010 byla většina „vlasteneckých“ biskupů uznána i Římem.