Jste zde

Zprávy

Sjednocení části ukrajinského pravoslaví

Kyjev (KAP) V kyjevské katedrále sv. Sofie se 15. prosince konal sjednocující sněm na Moskvě nezávislých ukrajinských pravoslav­ných církví. Ukrajinská pravoslavná církev kyjevského patriarchátu (UPC-KP) a Ukrajinská autokefální pravoslavná církev (UAPC) formálně zanikly a vznikla nová Pravoslavná církev Ukrajiny. Do jejího čela zvolilo více než 100 volitelů z řad kléru i laiků devětatřicetiletého metropolitu Epifanije (Dumenka), dosavadního biskupa Perejaslavi a člena církve UPC-KP. Koncil je dalším krokem církevní samostatnosti Ukrajiny (autokefalie), které chce zabránit moskevský patriarchát, považující Ukrajinu za své kanonické území, ale kterou podporuje ekumenický patriarchát v Konstantinopoli a ukrajinský prezident Porošenko.

Koncilu předsedal pařížský metropolita Emmanuel (Adamakis), po jeho pravici seděl prezident Porošenko a po levici patriarcha Filaret. Nedostatkem sněmu byla nepřítomnost téměř všech ukrajinských pravoslavných biskupů moskevského patriarchátu, protože Moskva vyzvala k bojkotu – z více než 90 biskupů se dostavili dva, i když byli všichni ekumenickým patriarchou pozváni.

Prezident Porošenko v projevu k účastníkům sněmu hovořil o „tisíciletém snu“ duchovní svobody, který se z vůle boží naplnil. „Zdůrazňuji teď, že Ukrajina nikdy nebyla kanonické území ruské církve, není jím a nestane se jím,“ řekl Porošenko. Poděkoval také za „odvahu a moudrost“ ekumenickému patriarchovi Bartolomějovi, který „prohlásil moskevskou anexi kyjevské metropolní církve v 17. století za nelegální“ a uvedl, že církevní nezávislost je důležitá pro národní bezpečnost. Později večer Porošenko řekl shromáždění, že „sjednocená a nezávislá ukrajinská pravoslavná církev je církev bez Putina, církev bez (moskevského patriarchy) Kirilla“.

Nový „metropolita kyjevský a celé Ukrajiny“ Epifanij, dosavadní pravá ruka kyjevského patriarchy Filareta (89), šel do volby jako favorit. Narodil se 3. února 1979 ve vesnici nedaleko Oděsy a je promovaný teolog, studoval mj, v Athénách. Na biskupa byl vysvěcen roku 2007. Pravděpodobně 6. ledna 2019 přijme v Konstantinopoli z rukou ekumenického patriarchy Bartoloměje I. dekret (tomos) o autokefalii Ukrajiny. Prezident Porošenko oznámil, že Epifanije k Bosporu doprovodí.

Moskevský patriarchát koncil neuznává a na protest proti ukrajinskému vývoji přerušil vztahy s ekumenickým patriarchátem a zakázal svým věřícím účast na bohoslužbách Konstantinopoli věrných kněží. Moskevský arcikněz Nikolaj Balašov, který řídí zahraniční záležitosti ruského pravoslaví, k tomu sdělil: „Nekanonické shromáždění osob, z nichž některé mají biskupské svěcení a většina nikoli, zvolilo pod vedením laika [prezidenta Porošenka] a cizince, který vůbec nerozumí místní řeči [metropolity Emmanuela] nekanonického ,hierarchu‘ stejně tak nekanonickým ,primasem‘. Pro nás tato událost neznamená absolutně nic.“

Moskevskému patriarchátu na Ukrajině doposud podléhá víc než 12 tisíc farností a asi 200 klášterů. Asi třetinu z nich Moskva zřejmě ztratí ve prospěch nové ukrajinské církve.

Vizitace v diecézi Gurk

Solnohrad (KAP) Papež František nařídil v rakouské diecézi Gurk vizitaci, tedy církevní audit. Apoštolským vizitátorem jmenoval solnohradského arcibiskupa Franze Lacknera (62). Problémy v diecézi vznikly za biskupa Aloise Schwarze (66), který ji řídil v letech 2001 až 2018 a roku 2018 byl přeložen do Sankt Pöltenu. Je vážné podezření, že správně nehospodařil s majetkem diecéze a protežoval svou důvěrnici Andreu Enzingerovou, která díky němu zastávala několik dobře placených míst ve správě diecéze.

Zlepšení vztahů Vatikánu s Vietnamem

Vatikán (KAP) Vatikán bude mít v blízké budoucnosti stálého zástupce ve Vietnamu. Dohoda vzešla ze setkání zástupců obou států v Hanoji. Vietnamská strana přitom slíbila, že bude pracovat na „rámcových politických podmínkách respektování a zajištění svobody víry a náboženství“. Předchozí vatikánský zástupce z Vietnamu odešel roku 1975 po skončení vietnamské války, a Vietnam tak diplomaticky pokrývá jen apoštolský nuncius ze Singapuru.

Další setkání vietnamské a vatikánské strany se bude konat v Římě, termín ještě nebyl stanoven. Vzdáleným cílem série rozhovorů, zahájené roku 2008, je navázání diplomatických styků mezi Svatým stolcem a východoasijskou komunistickou zemí.

Illinois: ze zneužívání obviněno 690 kněží

Washington (KAP/KNA) V USA ve státě Illinois byla zveřejněna zpráva státní zástupkyně Lisy Madiganové o sexuálním zneužívání v tamní katolické církvi. Objevují se v ní jména 690 kněží a jáhnů, kteří se v průběhu desítek let měli v tomto státě dopouštět sexuálního zneužívání nezletilých. Původně se očekávalo necelých dvě stě případů, ale díky horké telefonní lince, zřízené k tomu účelu, se přihlásilo velké množství dalších poškozených.

Zpráva dále církev obviňuje z toho, že případy, které již dříve vyšly najevo, řádným způsobem neřešila, například neoznamovala trestné činy příslušným úřadům. Proti tomu chicagská arcidiecéze protestovala a uvedla, že není možné uveřejňovat pouhá podezření, dokud nejsou náležitě prověřena.

V prosinci v USA uveřejnily také dvě jezuitské provincie seznamy svých členů, kteří jsou důvodně podezřelí ze sexuálního zneužívání nezletilých. Celkem se jedná o 153 jmen řádových kněží a bratří, případy sahají do 50. let 20. století.

Austrálie: Wilson osvobozen, Pell odsouzen

Canberra-Sydney (KAP/KNA/CNA) Philip Wilson, který v červenci 2018 na nátlak veřejnosti odstoupil z pozice arcibiskupa australského Adelaide, byl u odvolacího soudu definitivně osvobozen pro nedostatek důkazů. V květnu ho soud nižší instance odsoudil za to, že prý před asi 40 lety pomáhal jinému knězi, aby se vyhnul stíhání za pohlavní zneužívání mladistvých.

Australský kardinál George Pell, dříve arcibiskup sydneyský, byl u jiného soudu uznán vinným z pěti trestných činů. Podle soudního rozhodnutí se v 90. letech dopouštěl sexuálního zneužívání dvou nezletilých chlapců. Rozsudek se očekává v únoru 2019. Papež František Pella odvolal ze svého nejužšího poradního sboru devíti kardinálů „K9“; spolu s ním byli z této funkce uvolněni také kardinálové Laurent Monsengwo Pasinya z Konga a Francisco Javier Errázuriz Ossa z Chile.

Mrtví po střelbě v brazilské katedrále

Rio de Janeiro (KAP/KNA) V katedrále města Campinas v brazilském spolkovém státě São Paulo zastřelil 49letý muž čtyři lidi, další zranil a po přestřelce s policií spáchal sebevraždu. Střílet začal bez varování po skončení bohoslužeb, když předtím seděl v lavici. Zřejmě se jednalo o nezaměstnaného muže trpícího depresemi. Pocházel z přísně katolické rodiny, ale postupně se prý u něho vyvinula nenávist k církvi.

Taizé v Madridu

Taizé (KAP) Každoroční Evropské setkání mládeže, pořádané komunitou Taizé, se na přelomu roku poprvé koná v Madridu. Očekávají se tisíce účastníků z celého kontinentu, z toho skoro 3500 Poláků a přes 2000 Ukrajinců. Jedná se o 41. setkání tohoto druhu, v Praze se podobné konalo již dvakrát.

Smrt za rouhání

Southall (KAP/KNA) Podle informací britského Centre for Legal Aid Assistance and Settlement (CLAAS) byli v Pákistánu dva křesané odsouzeni k smrti za rouhání. Jedná se o ženaté bratry jménem Kásim a Amún. Rouhačské materiály údajně umístili na svůj web roku 2011, pak uprchli do zahraničí a byli zatčeni, když se o tři roky později vrátili do země. Jak ukázal případ Asie Bibiové, mohou se nyní odvolací soudy táhnout léta.