Jste zde

Zprávy

Zničena socha kněze podezřelého z pedofilie

Varšava (KAP/KNA) Tři muži z Varšavy (39, 40 a 41) byli polskou policií zatčeni a obviněni ze zničení gdaňské sochy kněze Henryka Jankowského (1936–2010). Trojice třímetrovou sochu shodila z podstavce a pak „vyzdobila“ ministrantským rouchem a dětskými kalhotkami. Pachatelé se s činem netajili a zveřejnili příslušné video na internetu.

V dobách nezávislých odborů Solidarita byl Jankowski zpovědníkem jejich vůdce a pozdějšího prezidenta Lecha Wałęsy a později během Wałęsova domácího vězení vystupoval Jankowski na veřejnosti jako Wałęsův mluvčí. 17. srpna 1980 sloužil Jankowski před hlavní bránou gdaňských loděnic mši s tisíci stávkujících dělníků.

Zasloužilý kněz se po obnovení demokracie ovšem stal předmětem kontroverzí. Již roku 2004 byl sesazen z úřadu probošta kostela sv. Brigity pro antisemitské výroky a podezření, že sexuálně zneužívá děti. Kostel sv. Brigity v Gdaňsku byl považován za hlavní kostel Solidarity. Později byl Jankowski kritizován za to, že se snaží zpeněžit své jméno – pod ním se dokonce prodávala minerálka. Přesto se roku 2010 po Jankowského smrti gdaňská městská rada velkou většinou rozhodla knězi postavit sochu. Loni v prosinci přišel další skandál: jistá žena v novinách obvinila zesnulého duchovního, že ji několikrát sexuálně napadl. Navíc uvedla, že s tímto knězem zřejmě otěhotněla její přítelkyně, která pak spáchala sebevraždu.

Desetileté cíle jezuitů

Vídeň-Řím (KAP) Poprvé v historii jezuitského řádu se všichni jeho členové účastnili celosvětové diskuse o tom, jaké mají být priority řádu na příštích deset let. Vybrali celkem čtyři hlavní cíle, které pak schválil papež František a poté uveřejnil generál řádu Arturo Sosa v dopise určeném všem jezuitům a jejich spolupracovníkům.

Jezuité především chtějí pomáhat lidem, aby pomocí ignaciánského rozlišování a exercicií nacházeli cestu k Bohu. Dále chtějí stát na straně znevýhodněných, chudých a vyloučených a usilovat o smíření a spravedlnost pro ty, kteří byli zraněni ve své důstojnosti. Pak jim jde o to, aby doprovázeli mládež a mladé dospělé při utváření nadějeplné budoucnosti. A konečně chtějí spolupracovat na péči o společný dům stvoření. Pro generálního představeného jezuitů P. Sosu jsou tyto cíle „nejlepší cestou, kterou řád s tím, co je a co má, může sloužit dnešní církvi.“

Německá velkoměsta: víc odchodů z církve

Berlín (KAP/KNA) Podle analýzy hamburského týdeníku Die Zeit v deseti německých velkoměstech citelně vzrostl počet lidí, kteří vystupují z církve. Loni podle toho ve zkoumaných velkoměstech vystoupilo z evange­lické a katolické církve o 17 % lidí více než v roce 2017. Na špici jsou Essen a Kolín nad Rýnem s nárůstem o asi 24 %, následuje Berlín (21 %), Düsseldorf (20 %) a Dortmund (17 %). Nejmenší vzestup, o 6 %, byl ve Frankfurtu nad Mohanem.

Data se opírají o údaje soudů a radnic, protože v Německu se vystoupení z církve nehlásí faráři, ale na úřadech. „Otřes zasáhl lidi ze středu našich obcí,“ řekl prezident Centrálního výboru německých katolíků (ZdK) Thomas Sternberg. „Už to cítí doslova každý katolík ve svém okruhu přátel. Nejde již jenom o ty, kteří byli beztak od církve daleko.“ Finanční skandály a zacházení církve s případy pohlavního zneužívání vedly i v tomto okruhu osob k obrovské ztrátě důvěry.

Z asi 82,7 osob žijících v Německu roku 2017 patřilo k nějaké křesťanské církvi asi 57,6 %. Katolická církev měla tehdy asi 23,3 milionů členů, což odpovídá 28,2 % obyvatelstva. Evangelická církev Německa měla ve svých 20 zemských církvích 21,5 milionů věřících, tedy asi 26 % obyvatel.

Sodoma: Homosexualita ve Vatikánu

Řím (KAP) Francouzský autor Frederick Martel představil v Římě svou knihu Sodoma, která pojednává o vztahu homosexuality a vatikánského vedení katolické církve. Uzavřená kultura mlčení v církvi podle něho například přispěla k zakrývání sexuálního zneužívání duchovními. Na druhou stranu popírá tezi o „teploušské lobby“ v římské kurii: „žádná lobby neexistuje, protože ta by měla jasný společný cíl,“ řekl Martel při uvedení knihy na trh. Ve Vatikánu však je velmi mnoho homosexuálních nebo homofilních kleriků, kteří však většinou žijí každý sám pro sebe – mnozí celibátně, jiní ve stálých svazcích, další střídají partnery.

Kritiku chybějících důkazů svých často velmi troufalých tvrzení – jako že třeba většinu kolegia kardinálů tvoří homosexuálové – odmítá promovaný sociolog Martel s tím, že nechce odhalit nikoho konkrétního, ale celý systém.

Podle Martelova názoru byla v posledních 50 letech některá církevněpoliticky výbušná témata ovlivněna homosexuální kulturou mlčení – mimo jiné boj proti teologii osvobození, sexuální etika a zacházení s případy pohlavního zneužívání. Knihu, kterou představil den před zahájením biskupské synody věnované pohlavnímu zneužívání nezletilých duchovními, Martel nepovažuje za „kritiku církve, nýbrž jedné poněkud zvláštní skupiny homosexuálů v církvi“. Sám Martel je přitom podle vlastního vyjádření homosexuál.

Řeholník očištěn – ministrant si vymýšlel

Varšava (KAP/KNA) Polský řeholník Adam Kuszaj, který měl roku 2009 v Jeseníku pohlavně zneužívat chlapce a byl za tento čin roku 2011 odsouzen, bude pravděpodobně očištěn. V případu se objevilo nové svědectví, podle něhož si údajně poškozený chlapec vše vymyslel, aby se knězi pomstil ze to, že přestal dávat jeho rodině peníze, a tři svědci dosvědčili, že jim bývalý ministrant takto událost vylíčil. Jesenický okresní soud proto Kuszaje nepravomocně zprostil viny.

Řeholník nyní doufá, že se bude moci vrátit ke kněžskému povolání. „Chtěl bych sloužit Bohu a lidem, návrat do kněžské služby je pro mě to nejdůležitější,“ citují Kuszaje polská média. Hlava řeholního společenství salvatoriánů v Česku P. Leszek Rackowiak bude podle svých slov ve Vatikánu žádat o zrušení Kuszajovy suspenze, jakmile bude rozsudek pravomocný. Po suspendování si kněz vydělává jako obyčejný dělník.

Ernesto Cardenal zbaven církevních sankcí

Managua (KAP) Nikaraguyský kněz, známý básník a teolog osvobození Ernesto Cardenal (94) byl zbaven všech církevních sankcí. Potvrdil to vatikánský nuncius v Manague, který uvedl, že papež František tím reagoval na žádost o opětovné připuštění ke kněžské službě, která byla podána na nikaraguyské nunciatuře. Cardenal se podílel na svržení diktátora Anastasia Somozy roku 1979 a poté byl ministrem kultury levicové sandinistické vlády Daniela Ortegy. Tím se dostal do konfliktu s církví a papež Jan Pavel II. mu roku 1985 zakázal výkon kněžské funkce „pro jeho militantní politiku“, jak nyní uvedla nunciatura. Nuncius Waldemar Sommertag sdělil Cardenalovi zprávu o zbavení církevního trestu v nemocnici, kde nyní nemocný básník často pobývá, a společně tam s ním odsloužil mši. Brzy poté nemocného navštívil i světící biskup Silvio Baez a přijal od něho požehnání.

Bible existuje v 18 dalších jazycích

Vídeň (KAP) Spojené biblické společnosti rekapitulovaly rok 2018. Loni byla celá bible přeložena do dalších 18 jazyků, takže existuje již v 692 řečích. Přístup k úplné bibli v mateřštině tak má podle sdělení Rakouské biblické společnosti asi 5,6 miliardy lidí. Nový zákon existuje v dalších 1547 jazycích, alespoň některé biblické knihy v dalších 1123, takže nejméně jednu knihu bible máme k dispozici v  3362 jazycích. To je o 38 víc než loni. Biblická společnost předpokládá, že celkem existuje asi 7350 jazyků, z toho 245 posuňkových, na které se chce nyní více zaměřit. Jutta Hennerová, ředitelka Rakouské biblické společnosti, zdůraznila, že mít bibli je pro věřící velice důležité: „Kde je nový překlad bible, posílí to víru,“ uvedla při prezentaci reportu.