Jste zde

Thomas D. Jakes, biskup megasboru

autor: 

„Našilidé potřebují povzbudit a poradit, aby dokázali naučit se životním dovednostema postavili se na nohy také po ekonomické stránce. Musíme mužům říkat, jak jedůležité být otcem svým dětem, protože jsem v té nepříznivé situaci, kdyrozvodem se opouští žena a zároveň se často ztrácí i děti. To vše je důležitépro všechny lidi, ale zvláště pro naši komunitu.“ (T. D. Jakes)

Ptáme-li se, o kom je řeč,můžeme citovat z oficiálního životopisu publikovaného na internetovýchstránkách jeho církve (http://www.thepottershouse.org).Pastor, obhájce své komunity, lidumil, spisovatel, zpěvák, dramatik a řečník akazatel, biskup Thomas D. Jakes se narodil 9. června1957 v South Charlestonu v Západní Virginii. Jehorodiče, obchodník a podnikatel Ernest a vychovatelka Odith,byli dobrodinci své komunity. Jejich syn jim vděčí za svou bezúhonnost,disciplinovanost a sebedůvěru. Od mládí cítí povolání k pastýřské službě.

Začínal jako pastorv malém sboru v západovirginském Montgomery s pouhými deseti členy. Nyní stojív čele nejrychleji rostoucí církve Ameriky ThePotter’s House, mnohonárodnostní anedenominační[1]církve s 28 000 členů. V roce 1999 označil NewYork Times biskupa T. D. Jakeseza jednoho z pěti evangelizátorů nejvícecitovaných vědci, teology a evangelikálními vůdci.

Biskup Jakespochází z Spojené letniční církve. Kromě toho, že je pastorem The Potter's House (Dallas,Texas), je vůdcem a zvoleným biskupem Higher Ground Always AboundingAssemblies – sítě sjednocených letničních církví. Abyse přiblížil široké náboženské veřejnosti, káže biskup Jakesevangelium v týdenních televizních pořadech. V médiích se snažímluvit o problémech církve i společnosti. Je zakladatelem výdělečných podniků,kde se uplatňují jeho další schopnosti jako spisovatele, skladatele adramatika. Obrací se ale i k lidem na pokraji, bezdomovcům, prostitutkámdrogově závislým: na veřejnosti káže nejen v oblecích od módních návrhářů, alei ve sportovním oblečení. Potter’s House vyvíjíprogramy pro bezdomovce, vězně, alkoholiky, nemocné AIDS. Napsal již 27 knihpřevážně s náboženskými tématy. Pravidelně přispívá do tří národníchčasopisů a na největší nábožensky zaměřenou internetovou stránku BeliefNet. Řídí dvě internetové stránkywww.thepotterstouch.org awww.thepottershouse.org. Často ježádán o radu politiky a president G. W. Bush jejpozval na několik náboženských shromáždění. Biskup Jakesžije v Dallasu se svou ženou Seritou a jejichpěti dětmi.

Jakcharismatický biskup vede svá shromáždění, můžeme posoudit z článku vChicago Tribune[2]od Dahleen Glantonové,která popisuje shromáždění asi 40 tisíc mužů v Atlentě,sledované dalšími miliony lidí v televizi a hojně navštívené černýmicelebritami. Šlo o Noc mužné síly (ManPower night), konanou v rámci letošní letní „Megaslavnosti“(Mega Fest), čtyřdenní duchovní akce, pořádané biskupem Jakesema jeho církví Potter's House, která vynesla 15 milionů dolarů. Poslechněme si její líčení:

Po více než jedné hodiněmodliteb, zpěvu gospelů ze doprovodu orchestru avýzev k milodarům, nejméně však padesátidolarovým, se ve světle reflektorůna pódiu objevuje biskup Jakes. Hodinu a půl káže otom, jak být dobrým manželem a otcem. Jakmile skončí, naslouchající muživstávají a spěchají na pódium překonáni emocemi, mnozí padají na kolena.

Potom biskup říká: Najděte sikaždý nějakého jiného muže. Zašeptejte mu do ucha, za co chcete, aby se modlil.Už nikdy ho znovu neuvidíte, tak si s tím nelamte hlavu. Téměř každý to udělá.A tak dalších deset minut doktoři, soudci, dělníci i bývalí trestanci společněpláčí a vzájemně se utěšují.

Jakessám v jednom interview řekl, že taková setkání jsou pro křesťanskou duši totéžco vitamíny pro tělo: důležitým doplňkem.

Jakes není první, kdo založil a vede v USA„megasbor“. Megasbory, obřídomy modlitby s více než 5000 členy, se začaly na Jihu a Západě USA šířitjiž před nějakou dobou. Bývají orientovány charismaticky a evangelikálněa jejich vznik je úzce propojen s fenoménem teleevangelizátorství.Charismatičtí duchovní jako Robert Schuller a Fred Price v Kalifornii kázali milionům televizních diváků.Hnutí přitáhlo černé i bílé křesťany, kteří se spojili v společnémuctívání Boha bez ohledu na své dosavadní denominační vazby.

Jakeskoncept „megasborů“ rozvinul ještě dále. Jeho MegaFest, na němž se v Georgia Dome sešlo na čtyřidny více než 130 000 lidí, byl největším shromážděním v Atlantě od Letních olympijských her roku 1996. A co jehlavní, přitáhl především černé účastníky, i když nikoli jenom je.

Akce ovšem neobsahovala jenduchovní setkání. Účastníky potěšil kvalitní soulový koncert, basketbalováexhibice, jejímž hvězdám kraloval Magic Johnson, nebo přednáška slavné finanční poradkyně Suze Ormanové. Nechyběla aniestráda, módní přehlídka a cirkus pro děti. Účastníci mohli navštívit seminářerodinného poradenství či podnikatelské etiky, poradit se o koupi domu, svýchzdravotních problémech a o tom, jak být fit, registrovat se jakovoliči, navštívit kurs umělecké výchovy.

Nemalá část Jakesovaúspěchu tkví podle expertů v jeho schopnosti mísit světskéa duchovní, která je přitažlivá jak pro konservativní křesťany, tak propříznivce hip-hopu. Jakes také výborně umí přizpůsobit styl a obsah svéhokázání posluchačům. Jeho konference Woman, Thou Art Loosed[3]v roce 1999 přitáhla 87 500 lidí, většinou žen, a překonala rekordnávštěvnosti, který do té doby držel slavný kazatel BillyGraham.

Mega Fest poprvé spojilkaždoroční ženskou konferenci s mužským programem ManPower(Mužná síla), a tak se změnil v akci orientovanou na celou rodinu. „Přitahujelidi s vyšším disponibilním příjmem – díky tomu, že není zrovna mnoho míst, kdetrávit volno, která by se orientovala na černošské rodiny, patřící ke střednítřídě. Pospojoval vše dohromady tak, aby na jeho akcích mohly rodiny trávitvolný čas způsobem, který zahrnuje impuls náboženského oživení i možnostobnovení rodinné pohody,“ říká profesorka sociologie náboženství Nancy Eieslandová (Emory University).„Koncept megasborů se opírá o lidi z generace BabyBoomu, kteří nemají silné denominační vazby a neostýchají se davů a masovýchshromáždění tak, jako jejich předchůdci z generace druhé světové války. Jsouochotni se spojovat s lidmi, kteří sdílejí tytéž teologické pozice, alenemusejí nutně patřit ke stejné denominaci. Vyžadují živější bohoslužby a evangelikálnější orientaci.“

AudreyWoodsová z texaského Tyleruvnímala Mega Fest jako dobré místo, kde by ona sama i její rodina mohlispolečně strávit kousek léta. Setkala se tam s dcerou a její rodinou ze San Antonia. „Přála jsem si, abychom se mohli podílet natéto požehnané a uzdravující události a mohli být ve velkém shromáždění sostatními křesťany,“ řekla paní Woodsová. „Nebylajsem si jista, jak to Jakes zvládne, ale všechno šlodobře.“

I když homédia představují jako příštího Billyho Grahama, Jakes má jedinečný styl, který kombinuje ohnivé venkovskékazatelství s uměním motivačních řečníků. Podle Eieslandovébychom měli Jakese považovat za jednoho z„nejnadanějších náboženských vůdců této doby“.

Jakesse věnuje tématům, které hýbou mnoha afroamerickými komunitami, jako ječernošská zločinnost zaměřená proti jiným černochům, nepřítomnost otců vrodinách, zneužívání žen. V Dallasu jeho sbor pracuje s bezdomovci,prostitutkami a vězni. A zároveň je považován za marketingového génia,který dokáže zajistit ekonomický profit každému městu, které učiní místem svýchshromáždění. Účastníci Mega Festu hlasují o jeho umístění po internetu. Atlantavyhrála nad řadou jiných měst včetně Chicaga a odhaduje se, že letošní MegaFest přinesl městské ekonomice výnosy více než 100 milionů dolarů.

I když se někteří táží, zda Jakes do svého duchovního poselství nemíchá příliš mnohosvětských prvků, biskup se jim neomlouvá a vysvětluje, že dnes je potřeba být„mnohorozměrný“.

Podle všeho přitom si je zcelavědom svého vlivu zejména na americké černochy, a pečlivě volí svá slova asociální či politické postoje. Snaží se být nepolitický a jakožto duchovnípodporuje mír. Jeho postoj k válce v Iráku proto byl od samého počátku velmizdrženlivý.

Z Chicago Tribune a dalších pramenůpřipravili LZ a JaS

 

 [1] Rozuměj: získávající nové členy ze všechstávajících denominací. Tím se Jakes ovšem nijakneliší od naprosté většiny křesťanských revivalůpočínaje tím prvním, popsaným ve Sk 2,1-47. To, že se charismatičtí hlasatelétéměř vždy obracejí v prvé řadě na lidi již věřící a vírou jim blízké, a nikolina naprosté bezvěrce a pohany, je celkem logické: právě od věřících mohouočekávat, že vůbec porozumí jejich slovům, že pochopí smysl jejich poselství.Ostatně získání dostatečného počtu oddaných věřících je i důležitýmpředpokladem pro to, aby bylo vůbec možno konat efektivní misii mezi naprostýminevěřícími.

To vysvětluje,proč ani velká obrodná hnutí v krátkodobém časovém horizontu nijak výrazněnemění celkový počet věřících ve společnosti. V nejlepším případě lze totiž očekávat,že změní jeho dlouhodobý trend a že jejich efekt na náboženské složeníspolečnosti se projeví během desítek let.

Proto ovšemparadoxně také obrodná hnutí narážejí na velký odpor ze strany establishmentů stávajících náboženských společenství, kterépřipravují o „ovečky“. I zde máme první příklad již v bibli, v nepřátelstvímezi mladým Ježíšovým hnutím a „farizeji a staršími (izraelského) lidu“. Totonepřátelství ale bývá někdy zbytečné a krátkozraké, protože na oplátku za„přetáhnuté“ členy obrodná hnutí často nabízejí celkovou revitalizaci a inovacináboženské scény, která svými příznivými důsledky může zasáhnout i stávajícídenominace, pokud se jejímu působení neuzavřou. Například americkáprotestantská letniční hnutí během sta let vytvořila své odnože i uvnitřetablovaných protestantských církví po celém světě a dodala jim novou dynamiku,aby koncem dvacátého století pronikla i do římského katolicismu v podoběkatolického charismatického hnutí. A jejich vliv se dokonce dá vysledovat i nasoučasném islamistickém obrodném hnutí včetně jehonejvíce protiamerických odnoží, které vyhlašují svatou válku Americe a všemkřesťanům vůbec.

[2] Z tohoto článku – již bez explicitních citací– přebíráme většinu informací ve zbytku tohoto textu. Nešli jsme jej uveřejněnýv rámci zpravodajství serveru Yahoo.com.

[3] Česky „Ženo, jsi zproštěna...,“ viz Lk 13,12