Jste zde

Margot Kässmannová

Ekumenická situace v Evropě

1. Evropa je odpovědna za ekumenu

Ekumena a Evropa – to byl od začátku dynamický vztah! Když Pavel uposlechl výzvy, aby se odebral do Makedonie (Sk 16,9), začala úžasně dynamická historie. Dobrá zpráva se po Evropě rozšířila rychlostí větru, od Jihu na Sever, od Východu na Západ. Kulturu, dějiny, architekturu a literaturu Evropy nelze dnes bez křesťanství vůbec pochopit. Tam, kde křesťanské církve zachovaly věrnost svému Pánu, rozvinula se plnost života z víry v pozoruhodné kreativitě. Mám na mysli kláštery, nádherné oltáře, hudbu a rovněž jazyk jednotlivých národů, který se v průběhu reformace rozvinul díky překladu bible v jazyk národní. Tam ovšem, kde se křesťanské církve nechaly svést k vládnutí, panovačnému myšlení a ideologii, podílely se na zkáze a na pohrdání lidmi; mám na mysli pronásledování čarodějnic, holocaust a mnohé žehnání zbraní v Evropě.

Přihlásit se k odběru RSS - Margot Kässmannová