Jste zde

Jiří Piškula

Boží spolupracovníci: Pražské jaro 1968, srpnová okupace a české církve

1. Úvod

Události, které jsou stále ještě velmi živé, nejen v paměti starší generace, bývají často událostmi bolestivými, za kterými se raději dělává tlustá čára s rčením, že je potřeba jít dál a nežít v minulosti.

Křesťanský vztah k soukromému vlastnictví

V práci se zamýšlím nad problematikou soukromého vlastnictví, jak byla pojímána v novověkých dějinách obou hlavních křesťanských tradic evropského Západu. Dále se pokusím vystihnout posuny v katolickém i protestantském táboře a, je-li to možné, představit to shodné na obou stranách, tedy to, co bychom dnes mohli představit jako, ne-li přímo křesťanský, pak většinový křesťanský přístup k majetku.

Svatá válka v Koránu a Bibli

Svatá válka v Bibli

a) Starý zákon

V prostředí, v němž se utvářelo židovské náboženství, byla chápána válka v úzké souvislosti s náboženstvím. Ve válce byla v sázce čest národního boha. Pohled Starého zákona (SZ) je však od pojetí okolních národů odlišný.

Křesťanský vztah k soukromému vlastnictví

1. Úvod

Ve své práci se zamyslím nad problematikou soukromého vlastnictví, jak byla v novověkých dějinách obou hlavních křesťanských tradic evropského západu pojímána. Dále se pokusím vystihnout posuny v katolickém i protestantském táboře a, je-li to možné, představit to shodné na obou stranách, tedy to, co bychom dnes mohli představit jako, ne-li přímo křesťanský, pak většinový křesťanský přístup k majetku.

Přihlásit se k odběru RSS - Jiří Piškula