Jste zde

Zdeněk Demel

Liturgické služby laiků v dějinách

Zdeněk Demel

Mezi laickými liturgickýmislužbami můžeme rozlišovat ty, které laici vykonávali buď už v církevnímstarověku (z nichž většina byla později klerikalizována) nebo ve středověku(např. varhaník), a ty, které vznikly jako nové v souvislosti s reformouliturgie po II. vatikánském koncilu (např. pomocnice/pomocník při bohoslužbáchs dětmi). Nejprve bude tedy řeč o těch prvně jmenovaných a teprve v závěrukapitoly se bude mluvit o těch nových, aniž by byl v obou případech činěn nárokna úplnost jejich výčtu.

Přihlásit se k odběru RSS - Zdeněk Demel