Jste zde

Peter Hünermann

Mlčení tváří v tvář II. vatikánskému koncilu

Jsou situace nebo události tak podivné, tak nepochopitelné, že před nimi stojíme neschopni slova. Tváří v tvář II. vatikánskému koncilu jako by se tohle mlčení šířilo. Pokusme se osvětlit tuto ztrátu řeči na konkrétních příkladech.

Spisy Jona Sobrina odsouzeny

Deklarací ze dne 15. března 2007 odsoudila Kongregace pro nauku víry obě zásadní a velmi rozšířené knihy jezuity ze San Salvadoru. Jedná se o dílo Jesucristo Liberador - Ježíš Kristus osvoboditel, vydané v roce 1991 a publikované v pěti jazycích, a o druhou knihu, uveřejněnou ve čtyřech jazycích, s názvem La Fe in Jesucristo - Víra v Ježíše Krista, vydanou v Madridě 1999. Jon Sobrino je bez pochyby mezinárodně nejznámější teolog z Latinské Ameriky a také v evangelických kruzích je velmi vážený. V srpnu roku 2004 byl Jon Sobrino seznámen s výtkami proti jeho spisům. Odpověděl na to v březnu roku 2005 obsáhlou argumentací čítající přes sto stránek.

Svoboda vědy a učitelský úřad církve

I. Svoboda vědy jako princip bádání a učení v 19. a 20. století

Přihlásit se k odběru RSS - Peter Hünermann