Jste zde

Eduarda Heczková

O bezdomovcích s poslancem Schwippelem

Dne 12. prosince 2005 proběhla v Senátu ČR konference o bezdomovectví. Ač v Senátu a pod záštitou senátora (MUDr. Richarda Sequense), žel, příliš mnoho politiků jí pozornost nevěnovalo. Proto mne překvapilo, když jsem tam spatřila poslance za ODS Ing. Jana Schwippela, CSc. Nedalo mi to a položila jsem mu několik otázek.

Pane poslanče, co Vás přivedlo na konferenci o bezdomovectví?

Bezdomovci a my

Eduarda a Stanislav Heczkovi

Listopad 1989 přinesl s sebou řadu společenských problémů do té doby prakticky u nás neznámých: šíření drog a organizovaného zločinu, šíření prostituce a pornografie, masové snižování životní úrovně, zejména důchodců a mladých rodin, nezaměstnanost a bezdomovectví.

Mladí komunisté a křesťanství

Článek vznikl na základě textu Vztah členů Komunistického svazu mládeže (KSM) k životu, speciálně k otázkám křesťanství, předloženého jako seminární práce ze sociologie náboženství na IES UK. Metoda hloubkového rozhovoru, kterou autorka zvolila, nevyžaduje velký počet respondentů ani standardizovaný dotazník – vychází se z volné osnovy rozhovoru, kterou tazatel v průběhu rozhovoru doplňuje otázkami reagujícími na výroky dotazovaného. Výstup není ovšem zcela zobecnitelný a kvantifikovatelný, zato může poskytnout zajímavý kvalitativní vhled do zkoumaného problému.

Přihlásit se k odběru RSS - Eduarda Heczková