Jste zde

Ivana Dolejšová

Zkušenost jednoty

Jednou z námitek nekřesťanů jak v .křesťanském světě", tak mezi domorodci Asie, Austrálie a dalších kontinentů bývá roztříštěné svědectví z úst znepřátelených církví. Často říkají: .Nemohli byste se nejprve mezi sebou domluvit, a až pak přijít kázat nám?!" Ve dnech 21. 8. - 26.

O modlitbě a kázání

V Bonaventurově Legendě Maior, když bratr František přemýšlí o tom, co se Bohu obzvláště líbí, srovnává dar modlitby a dar kázání, dar vcházení k Bohu a vycházení k lidem.

O konfesionalismu

Zdá se mi, že vedle rostoucí touhy po jednotě Kristova lidu, církve, u věřících, úměrně roste důležitost slova .konfese" nebo "identita" u těch, kdo církvemi chtějí vládnout. Nebudu nyní posuzovat, zda je k tomu vede strach z neznámé, nové situace, jež by se jejich vládě mohla

Řád lásky a smíření (O.A.R.)

Před dvaceti jedna lety založil anglikánský kněz a tehdejší děkan Episkopální teologické fakulty v Claremontu v Kalifornii Enrico Molnár (otec Cyril) Řád lásky a smíření. Řád je pro muže i ženy, žijící ať v celibátu či v manželství. Jeho posláním je žít v současném světě.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Ivana Dolejšová