Jste zde

Fritz-René Müller

Nový koncept k začlenění dětí a mladistvých do církve (křest – přijímání – biřmování)

Fritz-René Müller

Novýkoncept pro začlenění dětí a mladistvých do církve byl přijat na 135. zasedánínárodní synody Kristokatolické církve Švýcarska(13.-14.6.2003 v Rheinfelden) velikou většinou hlasůs pouze čtyřmi zdrženími se. Tato synoda pověřila biskupa, aby celoupatřičnou dokumentaci bezodkladně po synodě zaslal jiným úřadujícím biskupům Utrechtské unie, aby se ukázalo, zda proti tomuto konceptumají výhrady. Po zaslané informaci s dotazem ze strany IBK nepřišli žádnénámitky nebo připomínky.

Přihlásit se k odběru RSS - Fritz-René Müller