Jste zde

Irmgart Kindt-Siegwalt

Žít Trojici dnes

Část 1

Dovolte, abych začala poděkováním těm, kdo mě pozvali, abych k vám promluvila. Toto pozvání je pro mě výrazem cti a velké důvěry a mnohé ode mě též vyžaduje.

Na druhé straně by se mnoha z vás mohlo zdát, že si dovoluji mnoho, když mluvím tak, jak mluvím. Ale právě proto jsme přišli sem: abychom kladli nerozumné otázky jeden druhému a ptali se, co je to plnost pokladů víry, která se každému z nás ukázala jako významná.

Přihlásit se k odběru RSS - Irmgart Kindt-Siegwalt