Jste zde

Maria Clara Lucchettiová Bingemerová

Nové ateismy a identita křesťanství

Pojem „postmoderna", jímž se označuje vznik nového společenského paradigmatu, zahrnuje celou škálu rozmanitých jevů. Mezi ně patří na jedné straně návrat k neinstitucionalizovanému, v extrémních případech fundamentalistickému „posvátnu", na druhé straně výskyt nového, bojovného a netolerantního ateismu. Postoj tohoto nového ateismu vůči náboženskému cítění a jeho projevům je jednoznačně kritický a odmítavý. To jde až tak daleko, že je náboženské cítění hodnoceno jako velké zlo nebo chorobné jednání.

Koncil: Laici vystupují ze stínu

Padesáté výročí koncilu je příležitostí, abychom se na tuto důležitou událost znovu podívali. Papež Jan XXIII. překvapil svět svoláním koncilu. Ten měl prozkoumat a obnovit vyjetou dráhu, po níž se křesťanstvo pohybovalo, a přizpůsobit církevní disciplínu podmínkám moderního světa. Označením tohoto záměru a plodů, jež měl koncil přinést, se stalo italské slovo aggiornamento.

Přihlásit se k odběru RSS - Maria Clara Lucchettiová Bingemerová