Jste zde

Josef Smolík

Tajemství Jména

Písemné zpracování přednášky pronesené na setkání zájemců o teologii, pořádaném IES v Jaboku ve dnech 29.–30. října 1999.

Jméno, Šém, je od věků klíčem k tajemství Boha. Znát Jméno znamená mít klíč od tajemství, jak komunikovat s Bohem, mít klíč pro nejhlubší, nejintimnější společenství s ním. Hebrejský výraz jda, užívaný pro toto poznání, označuje také nejhlubší společenství muže a ženy. „I poznal Adam svou ženu Evu.“ Nejde tu jen o poznání rozumové, nýbrž o hlubší rovinu „poznání“. Rozumový přístup k otázce Jména, který charakterizuje do značné míry scholastiku a mnohem více pak evropské myšlení po Descartovi, představuje povážlivou redukci, v jejímž rámci tato otázka nemůže být uspokojivě řešena. Nutně dochází k zkreslení a ke zkratům. Na inferiorních rovinách náboženství klesá otázka Jména až do poloh magie. Tímto směrem, avšak ani směrem obecné religiozity se nechceme dát. Zůstaneme v rámci anticko-židovsko-křesťanské tradice.

Přihlásit se k odběru RSS - Josef Smolík