Jste zde

Zprávy

Kardinál považuje diakonát žen za možný

Vatikán (KAP) Kuriální kardinál Gianfranco Ravasi se v rozhovoru pro agenturu Kathpress vyjádřil, že považuje diakonát žen v katolické církvi za možný. „Přirozeně se však o tom musí diskutovat, historická tradice je velice složitá,“ dodal.

Zároveň kardinál kritizoval upínání se na otázku kněžství žen coby „klerikální“ postoj. Místo toho je potřeba přemýšlet o jiných důležitých funkcích žen v církvi. Například by podle něj mohly ženy být více zastoupeny ve vatikánských úřadech, a to „i na vyšších úrovních“. Tak je to i přáním papeže, řekl kardinál, který při Papežské radě pro kulturu poprvé nechal zřídit čistě ženské poradní grémium. Také by ženy podle kardinála Ravasiho mohly ve farnostech řídit katechezi, organizovat dobrovolnickou práci, spravovat finance nebo odpovídat za církevní stavby.

Kardinál se také vyjádřil k nedávnému případu, kdy po Římě počátkem února někdo rozvěsil víc než 200 plakátů kritizujících papeže Františka. Autory byli podle Ravasiho „ultrakatolíci“, což je „slabá menšina, která však umí dobře využívat prostředky masové komunikace“. Jejich internetové stránky jsou tematicky, teologicky i duchovně „mimořádně ubohé“, ale technicky často dobře vyrobené.

Italská média podezírají z plakátovací akce italskou politickou pravici a konzervativní katolické kruhy, které se nemohou smířit s reformním kursem současného papeže. Konkrétní původce však dosud nebyl odhalen. Vatikánský „ministr vnitra“, arcibiskup Giovanni Angelo Becciu, uvedl, že papež se se plakátovací akci zasmál. Kardinál Ravasi citoval jako komentář výrok německého aforisty Georga Christopha Lichtenberga: „Je skoro nemožné nést pochodeň pravdy v tlačenici, aniž bychom někomu neožehli vousy.“

Bývalí šéfové vatikánské banky odsouzeni

Řím (KAP) Dva bývalí vedoucí představitelé vatikánské banky IOR byly potrestáni římským soudem za porušení předpisů proti praní špinavých peněz. Bývalý ředitel Paolo Cipriani a jeho zástupce Massimo Tulli dostali tresty čtyři měsíce a deset dní vězení. Obhájci obžalovaných se chtějí odvolat. V případu jde o to, že obžalovaní převedli částky v celkové výši přes čtvrt milionu euro, aniž by dodrželi předepsané formality. Případ nastal roku 2011 a oba podezřelí odstoupili z vedení banky v roce 2013.

Rakousko: volby do farních rad

Vídeň (KAP) 19. března budou rakouští katolíci tak jako každých pět let volit své zástupce do farních rad. Celkem 4,5 milionu oprávněných voličů bude mít možnost ve 3000 farnostech zvolit asi 30 tisíc radních. Volit věřící smějí od 14 let, zvoleni mohou být od 16 let. Na rozdíl od běžných voleb zde nehraje roli státní příslušnost voličů nebo kandidátů, stačí členství ve farnosti. Kromě volených mají farní rady i další členy, například jmenované na základě své funkce ve farnosti.

Konkrétní způsob volby není stanoven jednotně, ale vybírá si ho každá farnost sama. Například v některých farnostech se praktikuje „rodinné hlasovací právo“, které vypadá tak, že za děti před 14. rokem věku volí rodiče, a tento hlas v zastoupení má poloviční hodnotu. Postupně se také prosazuje trend k volbě pomocí hlasů posílaných poštou.

Volební účast od roku 1987, kdy se hlasovalo poprvé, postupně klesá. Začínalo se na asi 30 %, ale při posledních volbách do rakouských farních rad roku 2012 byla účast jen něco přes 19 procent. Zato roste aktivní zapojení žen: Ze zvolených 28 615 členů nyní končících farních rad je 57 % žen, zatímco v předchozím období to bylo jen 52 %.

Současná podoba farních rad byla v katolické církvi zavedena po II. vatikánském koncilu, aby vyjádřila spoluodpovědnost všech věřících za církev.

Australští biskupové vypovídali před komisí

Canberra (KAP/KNA) Vedoucí australští katoličtí arcibiskupové přiznali „katastrofální selhání“ církevního vedení ohledně zacházení s případy sexuálního zneužívání mládeže pracovníky církve. Na konci třítýdenního posledního slyšení stanuli před příslušnou vládní vyšetřovací komisí arcibiskupové ze Sydney, Melbourne, Perthu, Adelaide a Brisbane.

„Byl to zločin, pane arcibiskupe,“ řekla Gail Furnessová, právnička komise, podle médií arcibiskupovi Philipu Wilsonovi (66) z Adelaide. Ten je soudně stíhán za zatajování případů zneužívání. Wilson prý odpověděl: „Ano, to je pravda.“ Arcibiskup Anthony Fisher ze Sydney prý hovořil o „kriminálním chování“ při řešení „zjevných problémů“. Arcibiskup Timothy Costelloe z Perthu uvedl, že za skandál je spoluodpovědná arogance. Církev si podle něj totiž dlouho myslela, že je „jedinečná“ a stojí nad věcí. Biskupové se zároveň znovu zavázali, že se nic podobného už nebude opakovat.

Podle údajů vyšetřovací komise uvedlo celkem 4444 lidí, že byli mezi roky 1980 a 2015 sexuálně zneužiti australskými kněžími, řeholníky nebo pracovníky církevních institucí. Průměrný věk obětí byl kolem jedenácti let a 90 % obětí tvořili chlapci.

Vyšetřovací komisi k případům sexuálního zneužívání ustavila australská vláda v roce 2013, závěrečná zpráva se očekává letos v prosinci.

Příprava reforem maltézského řádu

Řím (KAP) Papež František jmenoval zvláštním legátem pro maltézský rytířský řád arcibiskupa Angela Becciua a pověřil jej „duchovní a morální obnovou“ řádu. Ten maltézským rytířům napsal otevřený dopis, podle něhož chce spolu s prozatímním vedoucím řádu, velkým komturem Ludwigem Hoffmannem-Rumersteinem, a za účasti všech členů řádu připravit a provést reformy a „identifikovat řešení“ současných problémů řeholní organizace založené v 11. století. O konci svého mandátu však Angelo Becciu neuvedl nic. Původně se myslelo, že skončí zvolením nového velmistra 29. dubna, kdy v Římě zasedá Velká rada maltézského řádu. Nyní se však jeví možné, že Velká rada pouze prodlouží dosavadní prozatímní status a volbu nového velmistra odloží až do provedení reformy řádových institucí.

Dosavadní velmistr Matthew Festing rezignoval v lednu po konfliktu s papežem.

První křesťané se vracejí do Mosulu

Erbíl (KAP) Zatímco v západním Mosulu ještě probíhají tuhé boje mezi iráckou armádou a teroristy z tzv. Islámského státu, do již osvobozené východní části města se vrátili první křesťané. Potvrdil to chaldejský patriarcha Louis Sako rakouskému novináři v Erbílu. Vrátily se tři rodiny, a „to je malé znamení naděje“. Bezpečnostní situace je podle patriarchy ovšem ještě zlá a i ve východním Mosulu stále hrozí nebezpečí teroristických činů. IS měl na celém území města promyšlený systém tunelů a položil nesčetně min a nástrah.

Patriarcha je ovšem skeptický ohledně toho, zda se křesťané vyhnaní v roce 2014 vrátí ve větším množství. Problematický postoj místních muslimů ke křesťanům podle něj přece nepřišel až s IS, ale byl přítomný již dříve. A křesťané také ztratili důvěru ve své muslimské sousedy, kteří je po nástupu IS k moci často oloupili a násilně vyhnali. Louis Sako ovšem dodává, že se vyskytly i případy muslimů, kteří projevili vůči křesťanům solidaritu. Bez radikální proměny smýšlení většinového muslimského obyvatelstva je však budoucí soužití těžko představitelné. Bylo by podle patriarchy třeba především umírněných imámů, kteří by v mešitách kázali respekt vůči křesťanům, a také se musí skoncovat s náboženskými předsudky ve školách.

V roce 2014 uteklo před IS asi 120 000 křesťanů a členů dalších náboženských menšin z Mosulu a Ninivské roviny. Dnes byla oblast opět z větší části osvobozena a část drží Kurdové, část irácká armáda. Její politická budoucnost je otevřená. Patriarcha vyzývá souvěrce, aby se vrátili do svých domovů tam, kde to bezpečnostní situace umožní. Jen odsud mohou hájit svoje práva. Zároveň patriarcha zdůraznil, že jeho církev nyní potřebuje hmotnou pomoc Západu, aby dokázala zacelovat rány způsobené válkou.

Komentáře

Na pohřbu kardinála Vlka dne 25.3.2017 posadili arcibiskupa Róberta Bezáka do poslední řady mezi kněze - viz. ČT2 - 31:33 minuta. Proč biskup nedostal místo mezi biskupy? Kdo o tom takto rozhodl? Není to církev lži, oblečená do ornátů? Kristus říká - Když se sůl zkazí, k ničemu se již nehodí, než ji vyhodit a nechat pošlapat od lidí. Může mi to někdo vysvětlit?

Po delší době jsem předevčírem zabloudil na stránky Getseman 
a narazil tam na zbytečně vyhrocený názor jakéhosi Jana Jana 
/asi částečný pseudonym/, že Bezáka šoupli do poslední řady mezi kněze.
Samozřejmě bych si také přál, aby arcibiskup Robert Bezák byl na pohřbu 
kardinála Miloslava mezi biskupy. A ještě víc bych si přál 
- a hlavně jemu, aby byl dostatečně rehabilitován. Po tom vyloženě 
zlém způsobu, kterým ho církevní hierarchie zbavila úřadu, 
by si to zasloužil a prospělo by to i církvi i společnosti.
Na pohřbu Míly jsem také byl. Zařadil jsem se v průvodu za pár dvojic kněží 
jdoucích za jáhny, tedy spíš na začátek. V katedrále se obsazovalo v levé 
lodi odzadu a tak jsem byl s mnohými dalšími ještě v zadnější části než je 
záběr ČT 2. 
Nemám žádné informace. Jen předpokládám, že Robert Bezák se v dané 
nedořešené situaci a pozici zařadil mezi kněze, s nimi šel a usadil se. 
Nemyslím si, že by ho tam někdo šoupl. Musí to být pro něho velmi bolestné. 
A neomlouvá to, že ho nikdo z biskupů nepozval dopředu.
Současně se nemohu ubránit dojmu, že ta poznámka Jana Jana je vyjádřením 
"jediného spravedlivého". To neprospívá kvalitě Getseman.
S pozdravem pokoje
Vašek

"Kardinál považuje diakonát žen za možný", Jan Jan považuje svěcení vhodných žen na jáhny a kněze za potřebné. Vedení katolické církve již 2000 let zabraňuje 50% lidí využít jejich volání ke kněžství. O kolik darů tak lidstvo připravilo.