Jste zde

Rozvrh IES

Rozvrh zimního semestru bakalářského studijního programu Teologie křesťanských tradic UK - ETF 2007/08

 Přednášky probíhají v Institutu ekumenických studií, Vyšehradská 41, Praha 2 (proti Botanické zahradě) a jsou veřejně přístupné.

Další informace a případné změny v rozvrhu viz http://www.iespraha.cz

1. ročník (středy od 17:30, od 15:45 Čtení filosofických textů)

3.10.           Kateřina Bauer: Středověké předávání zvěsti Písma obrazem

10.10.         Ivana Noble: Časovost a dějiny

17.10          Jan Černý: Filozofická hermeneutika

24.10.         Kateřina Bauer: Symbolické prostředkování Podle Ricouera a Louis Marie Chauveta

31.10.         Kateřina Bauer: Feministická kritika

7.11.           Jan Spousta: Úvod do sociologie náboženství III.

14.11.         Ivana Noble: Úloha místa a místní kultury

16.-17.11. víkendový seminář

24.11.         Ivana Noble: Zkušenost s Bohem, zkušenost transcendence, náboženská zkušenost

28.11.         Petr Sláma: Rabínská hermeneutika

5.12.           Tereza Martinkovičová: Interpretace křesťanského mýtu

12.12.         Ivana Noble: Teologie jako věda a jako duchovní cesta

19.12.         Jan Vybíral: Hledání smyslu v hudbě

9.1.2008     Jan Spousta: Úvod do sociologie náboženství IV.

16.1.           Jan Spousta: Úvod do sociologie náboženství V.

 

2. ročník (středy od 17:30)

3.10.           Petr Sláma: Zadní proroci

10.10.         Mikuláš Vymětal: Mudrosloví Starého zákona

17.10.         Petr Sláma: Otevřená nebesa

24.10.         Petr Sláma: Deuterokanonická literatura

31.10.         Mikuláš Vymětal: Literární kontext bible

7.11.           Petr Sláma: Čas u proroků

14.11.         Mireia Ryšková: Pavel a jeho listy I.

16.-17.11. víkendový seminář

21.11.         Mireia Ryšková: Pavel a jeho listy II.

28.11.         Rudolf Vévoda: Dějiny křesťanství

5.12.           Rudolf Vévoda: Dějiny křesťanství

12.12.         Jan Dus: Úvod do apokryfní literatury Nového zákona

19.12.         Rudolf Vévoda: Dějiny křesťanství

9.1.2008     Rudolf Vévoda: Dějiny křesťanství

16.1.           Rudolf Vévoda: Dějiny křesťanství

 

3. ročník (čtvrtky od 17:30, od 15:45 Dějiny dogmatu)

4.10.           David Holeton: One baptism I.

11.10.         David Holeton: One baptism II.

18.10.         David Holeton: One baptism III.

25.10.         Pavel Filipi: Podoba a tvar církví

1.11.           Pavel Filipi: Základní modely sjednocení

8.11.           Ivan Štampach: Křesťanské církve v České republice (seminář) I.

15.11.         Ivan Štampach: Křesťanské církve v České republice (seminář) II.

16.-17.11.   víkendový seminář

22.11.         Pavel Filipi: Vybrané téma z ekumenické teologie

29.11.         Martin Prudký: Biblický seminář II.

6.12.           Ivan Štampach: Řešené a otevřené otázky v teologickém dialogu

13.12.         Martin Vaňáč: Communicatio in sacris

20.12.         Martin Vaňáč: Ekumenické hnutí - nástin dějin, současná situace, ŘKC a ekumenismus

10.1.2008   Ivana Noble: Systematická teologie - Úvod I.

17.1.           Ivana Noble: Systematická teologie - Úvod II. 

 

4. ročník (čtvrtky od 17:30)

4.10.           Jan Klípa: Umění v liturgii

11.10.         Jan Lachman: Spiritualita období reformace

18.10.         Jan Klípa. Umění v liturgii

25.10.         Jan Lachman: 200 let kalicha

1.11.           Pavel Keřkovský: Starozákonní etika

8.11.           Pavel Keřkovský: Příklady současného pojetí křesťanské etiky

15.11.         René Milfait: Bioetika z křesťanského pohledu

16.-17.11.   víkendový seminář

22.11.         Pavel Keřkovský: Sociální etika: ctnosti nebo normy, povinnosti nebo lidská práva

29.11.         René Milfait: Morálka a právo

6.12.           Pavel Keřkovský: Rodina, sexualita, manželství

13.12.         Jan Lachman: Utrpení, nemoc a smrt v životě křesťana

15. 12.        seminář s Helen Costigane

20.12.         Jan Lachman: Spiritualita manželství

10.1.           René Milfait: Komerční sexuální zneužívání dětí. Perspektivy teologicko-etické reflexe.

17.1.           seminář o bakalářských pracích