Jste zde

SOS

Jedním z našich významných poslání je být oporou těm, kteří stojí na kraji církve. Plníme tento úkol, když přímo v naší obci jsou osamocení lidé trpící nedostatkem sociálního kontaktu? Společných shromáždění se nezúčastňují, protože už nemají sil. Přivede nás tento fakt k poctivější modlitbě a k většímu zájmu o ty, kteří zdánlivě zájem nemají? K zájmu, který bez vyzvání neradí, který nevnucuje vlastní řešení? Vaši presbyteři