Jste zde

004 - postní doba 1991

Děkujeme všem přispěvatelům i všem čtenářům, kteří se k obsahu Getseman jak ústně, tak dopisy vyjadřují. Ohlasy jsou velmi pestré - od kladných (které převládají), až po odmítavé. Díky za všechny dobře míněné rady, bez kterých by se pracovalo mnohem hůře. Znovu připomínáme, že Getsemany nejsou časopisem v běžném slova smyslu: se širším čtenářským zázemím. Mají charakter pracovních textů pro naši obec, která je ohraničená. Z toho důvodu obsahují i osobní zprávy. Kromě toho si vyžádali Getsemany ti, kteří za nás nesou zodpovědnost, a někteří naši příznivci. Různé články a stanoviska přesahující rámec naší obce jsou předkládány k diskuzi, aby je po doplnění či upřesnění na základě Vašich připomínek bylo možné použít ku prospěchu celé církve. Příspěvky jednotlivých členů obce nejen umožňují vzájemnou informovanost, ale učí nás formulovat své myšlenky písmem. Tento projev jsme v období totality z bezpečnostních důvodů příliš nepoužívali, a chybí nám to. Obsahové jádro Getseman - homilie M. Máši - plánuje vydat knižně nakladatelství Zvon. Technickou stránku Getseman zabezpečujeme spolu s Mílou. Jazykové korektury obětavě dělá v často šibeničních termínech Vašek. Abychom mohli i nadále bez větší námahy vycházet, prosíme přispěvatele, kteří mají tu možnost, aby předávali své příspěvky pokud možno na disketě. Jestliže to není schůdné, je možno příspěvky předávat i v rukopise, pokud je to pro Vás snažší než na stroji. Dále prosíme o pomoc při tisku, slistování a distribuci Getseman. Tato práce je vhodná i pro trochu technicky nadané starší děti a mládež. A do třetice prosíme o papír. Mnohem raději v naturáliích než v penězích, ovšem legálně získaný. Formát A4 nebo A3, hladký, kancelářský.