Jste zde

Společnost křesťanů a židů

Dne 17. 3. jsem se zúčastnil ustavujícího shromáždění Československé společnosti křesťanů a židů. Tato společnost je součástí Mezinárodní společnosti křesťanů a židů, založené r. 1946 v Cambridge. Společnost si klade za cíl prohloubení vzájemného poznání a spolupráce mezi křesťany a židy. Činnost Československé společnosti křesťanů a židů je plánovaná v těchto oblastech:

- činnost ediční

- činnost seminární

- činnost charitativní

- pomoc při péči o židovské památkové objekty

- kulturní spolupráce.

Roční členský příspěvek činí 100 Kčs. Předsedou společnosti byl zvolen dr. Lyčka, který je ochoten podat telefonicky informace (tel. domů 530955). Základní informace mohu zájemcům podat osobně, mohu též poskytnout přihlášku. Samozřejmě počítám s tím, že budu o všech akcích této společnosti všechny přátele informovat.

Pája