Jste zde

Opravy

Články z 8. prosince a poslední neděle o možném návratu tajně vysvěcených kněží v římskokatolické církvi v době totality, mylně informovaly o manželském stavu F. M. Davídka. Jeho přátelé tvrdí, že byl svobodný a nežil s žádnou družkou. Autor článku zjistil tento omyl v prosinci a bohužel opomněl uveřejnit opravu. Ke druhému výskytu chyby došlo použitím prvního článku k přípravě druhého. Článek z minulé neděle také chybně uvává datování tajných svěcení. Kněží byli tajně svěceni až do pádu totality v r. 1989.

New York Times 19. 4. 1992 přeložila H.R.

Bollagův článek z minulého čísla jen dokumentuje, jak dobře míněný zájem o kardinální otázku ES ve světě naráží na limity novinářských možností. A tak se učíme hodnotit informace tohoto typu. Ani nejásáme, ani nezoufáme. Nepolitikaříme, nešachujeme. S novináři mluvíme otevřeně, ale bez velké naděje, že se trefí - to je charakter svobody. K Bollagově cti lze přidat i to, že uveřejňuje dementi pomluv vůči otci biskupovi Davídkovi. Svoboda tisku nic nepoškozuje, učí nás vidět věci v relativnosti pozemských možností.

-v