Jste zde

Eucharistické modlitby Alfreda Schillinga

Nakladatelství Síť právě vydalo sešit Eucharistické modlitby Alfreda Schillinga. Přeložil Václav Konzal, k tisku připravil Pavel Hradilek.

Soubor obsahuje 25 nově přeložených, v češtině dosud nevydaných, eucharistických modliteb sestavených Alfredem Schillingem brzy po II. vat. koncilu s využitím holandských předloh. Další dvě eucharistické modlitby, označené jako Kánon 1 a Holandský 8, byly již součástí dříve vydané sbírky (Eucharistické modlitby západních ritů, Síť, Praha, 2004, 3. vydání, 80 str., 50 Kč).

Většina eucharistických modliteb má vlastní prefaci; u některých je možné ji nahradit jinou. Pro ty, které vlastní prefaci nemají, ji lze zvolit z oddílu Biblické preface nebo odjinud. Soubor obsahuje i texty k úkonu pokání, lámání chleba aj. Německé vydání sbírky dosáhlo úctyhodných 30 000 výtisků. Oceněním pro Alfreda Schillinga byl čestný doktorát katolické teologie univerzity v Tübingen v r. 1975.

126 str. v kroužkové vazbě, 70 Kč.

Objednávky možno zaslat e-mailem na obchod@getsemany.cz, nebo na adresu Síť, s.r.o., Alešova 1247, 252 28 Černošice