Jste zde

Zprávy

Průlomová shoda pravoslavných o pastoraci diaspory

Ženeva (KAP) Pravoslavné církve nově uspořádají svou spolupráci v diasporních územích. V řadě regionů světa budou zřízena nová společná shromáždění biskupů. Rozhodla tak čtvrtá předkoncilní pravoslavná konference ve švýcarském Chambesy. Členy nových shro­máždění mají být všichni kanoničtí pravo­slavní biskupové, kteří mají odpovědnost za věřící v daném regionu.

Cílem ujednání je posílit jednotu pravo­slavné církve i společnou pastoraci pravo­slavných křesťanů, kteří žijí mimo tradiční území pravoslaví. Pozorovatelé označují usnesení z Chambesy za průlomové a domnívají se, že se tak otevřela cesta k všepravoslavnému koncilu.

Čtvrté předkoncilní všepravoslavné konference se účastnilo asi 40 zástupců všech 14 kanonických pravoslavných církví. Předsedou byl metropolita pergamonský Ioannis Zizioulas. Předkoncilní konference mají připravit velký všepravoslavný koncil. Setkání všech hlav pravoslavných církví (synaxis), které se konalo u příležitosti jubilea sv. Pavla v Istanbulu, opět po dvacetileté přestávce oživilo snahu tento koncil uspořádat.

Lefebvristé dál světí kněze

Paříž (KAP) Lefebvristický biskup Bernard Fellay vysvětil na kněze Švýcara Anselma Genillouda. Fellay je jedním ze čtyř biskupů, jejichž exkomunikaci letos zrušil papež Benedikt XVI. I poté však tito biskupové zůstávají suspendovaní, a z hlediska římskokatolické církve tak nemají právo světit kněze ani udělovat jiné svátosti.

Kardinál Cen varuje před kompromisy s Pekingem

Hongkong (KAP) Čínský kardinál Joseph Cen Ce-kiun varoval Vatikán a katolickou církev své země před dalšími kompromisy s pekingskou vládou. Benedikt XVI. ve svém otevřeném dopise z roku 2007 předložil čínským katolíkům jasné cíle ve věci náboženské svobody, zdůraznil emeritní biskup Hongkongu v rozhovoru s katolickou tiskovou agenturou Asia-News. Náboženská svoboda je pro církev v Čínské lidové republice podle kardinála důležitější než diplomatické vztahy mezi Pekingem a Vatikánem za každou cenu. Kardinál také vyjádřil znepokojení nad tím, že papežova požadavky jsou rozmělňovány a katolická církev věrná Římu je nenápadně začleňována do schizmatického prorežimního Vla­ste­neckého sdružení čínských katolíků.

Bratr Alois z Taizé: Mladí mají strach z budoucnosti

Freiburg (KAP) Podle převora ekumenické komunity v Taizé bratra Aloise trpí mladí lidé stále více hektickým životním tempem a strachem z budoucnosti. Ještě před dvaceti lety bylo podle něho pro mladé lidi snadné rok vysadit a žít ve společenství v Taizé. Dnes mají strach z toho, že budou mít „díru" v životopise, řekl br. Alois v rozhovoru pro týdeník Christ in der Gegenwart.

Taizé se mladým lidem, kteří „často zaplňují každý okamžik hudbou nebo esemeskami", snaží nabídnout prostor ticha a modlitby, řekl převor. Žasne prý stále znovu, jak intenzivně se mladí lidé odevzdávají víře a ztišení, když přijdou do Taizé. Právě v zemích, v nichž je křesťanská tradice stále méně zřetelná v běžném životě, musí podle bratra Aloise mladí lidé dostat prostor pro osobní zážitek víry.

Vražda dvou křesťanek v Jemenu

San'á (KAP) V Jemenu byly uneseny a spolu s další ženou z Koreje zastřeleny dvě mladé Němky, studentky evangelikální Bibelschule Brake, které v Jemenu pracovaly na tříměsíční stáži u nizozemské charitativní organizace. Zabíjení ženských rukojmí je přitom neobvyklé, islámští teroristé obvykle vraždí nejdříve muže. Většině z asi 200 cizinců unesených v Jemenu během posledních 15 let bylo navíc umožněno propuštění za výkupné. Spekuluje se proto, že příčinou vraždy bylo křesťanské přesvědčení obou studentek.

Sobota v Německu vytlačila neděli jako vrchol týdne

Mnichov (KAP) Podle studie würzburského teologa Guida Fuchse vytlačila sobota neděli jako vrchol týdne. „Neděle je den, ve kterém si člověk chce oddechnout, stojí v zácpě na dálnici cestou domů anebo - pokud je sám - propadá depresi," řekl Fuchs. „Den Páně" vlastně na konci týdne zaniká. V sobotu se naopak odehrávají aktivity volného času, lidé nakupují, dělají výlety nebo slaví. To vyšlo na základě průzkumu ve více než 300 katolických farnostech v Německu.

Církve musejí tomuto změněnému chování vyjít vstříc, požaduje vědec. Dosavadní tradice, jako nedělní mše v 9 hodin, nezapadají do typického víkendového rozvrhu. Hrozí tak, že „návštěva bohoslužeb bude považována za kulturně anomální chování," říká teolog.

P. Brož novým děkanem pražské katolické teologické fakulty

Praha (KAP) Novým děkanem pražské katolické teologické fakulty se zřejmě stane dogmatik Prokop Brož (37), který v únoru příštího roku nahradí v této funkci Ludvíka Armbrustera. Brož byl zvolen senátem fakulty, nyní volbu ještě musí schválit Řím.

Prokop Brož se narodil 22. března 1972 v Náchodě. Studoval v Litoměřicích a Římě na Lateránské univerzitě. V létě 1996 byl vysvěcen biskupem Karlem Otčenáškem na jáhna a roku 1997 na kněze. Působil několik let v pastoraci a v letech 2001-2003 absolvoval postgraduální studium dogmatické teologie na Papežské univerzitě Gregorianě v Římě. Na podzim 2003 nastoupil jako odborný asistent na katedru systematické teologie Katolické teologické fakulty University Karlovy v Praze, kde od té doby nepřetržitě působí.

Volbu lze hodnotit jako další významný krok směrem ke konsolidaci fakulty, která byla i po roce 1989 dlouhou dobu v rukou teologicky konzervativních a zároveň politicky kompromitovaných teologů.

Františkáni za spravedlnost, mír a zachování stvoření

Assisi (KAP) Františkáni v příštích letech chtějí klást zvláštní důraz na novou evangelizaci a chtějí se angažovat za spravedlnost, mír a zachování stvoření. Říká se to v závěrečném dokumentu čtyřtýdenního zasedání generální kapituly o budoucím směřování řádu, platném pro příštích šest let.

Kapituly v Assisi se účastnilo 152 delegátů z celkového počtu asi 15 000 františkánů. Zasedání také potvrdilo v čele řádu až do r. 2015 dosavadního představeného, jímž je španělský kněz José Rodríguez Carballo, poprvé zvolený roku 2003. Řád si letos připomíná 800 let trvání, generální kapitula byla 187. v pořadí.

Pius XII. ani hrdina ani zločinec

Washington (KAP) Izraelský vyslanec u Svatého stolce Mordechai Lewy se vyslovil pro vyvážený pohled na historickou roli papeže Pia XII. během druhé světové války. „Nebyl to hrdina ani zločinec," řekl Lewy v rozhovoru novinám Boston Globe. Nelze ho označovat za „Hitlerova papeže" jen proto, že roku 1933 jako nuncius vyjednal konkrodát s Německem. Papež to podle Lewyho udělal, aby církvi umožnil přežít v bezbožném režimu. Papež se však také zasazoval za pronásledované Židy. „Každý, kdo zná historii zachráněných římských Židů, ví, že se schovávali v kostelích." Pius XII. ovšem byl „velmi, velmi zdrženlivý": „Byl diplomat a neutralita pro něj znamenala sázet na tichou diplomacii. Takto zcela chybně zhodnotil situaci." Hlavním argumentem jeho kritiků tedy je, že mlčel, a nikoli že nepomáhal.

Kritika „katolických" webů

Berlín (KAP) Mezinárodní organizace katolických médií Signis je skeptická vůči rostoucímu počtu soukromých „katolických" stránek na internetu. Viceprezident Signis Europa Joachim Opahle řekl, že řada z nich se neoprávněně tváří, jako by mluvily jménem církve, ačkoli je jejich pozadí a financování nejasné, a navíc často šíří konzervativní a vysloveně ideologické názory. Opahle vyzval biskupy, aby se fenoménem více zabývali a ne­pře­ne­chávali web samozvaným kazatelům.