Jste zde

Zprávy

Řím a sexuální skandály

Vatikán-New York (vlastní zpráva) V sobotu 20. dubna byl uveřejněn Pastýřský list papeže Benedikta XVI. irským katolíkům. Papež v něm vyjadřuje lítost, zármutek a pobouření nad sexuálním zneužíváním dětí kněžími a řeholníky, které v Irsku po nedávné vlně vyšetřování vyplavalo na povrch, i nad nedostatečnou reakcí irských vyšších církevních míst na tyto události. Součástí dopisu je otevřená kritika biskupů za selhání při aplikaci kanonického práva a při reakcích na obvinění, neobsahuje však žádná jména provinilých ani konkrétní personální opatření.

O několik dní později přinesl americký deník The New York Times obvinění, podle něhož současný papež ještě jako kardinál věděl o případu, v němž americký duchovní zneužil na 200 neslyšících chlapců, ale snažil se skandál ututlat. Vatikán obvinění z USA ostře odmítl.

Küng žádá pokání papeže

Mnichov-Vatikán (KAP) Německý teolog Hans Küng v novinách Süddeutsche Zeitung vyzval papeže a katolické biskupy k jasnému vyznání viny za zatajování případů pohlavního zneužívání. Současně je podle něho potřeba znovu promyslet katolickou sexuální morálku, která je „zatuhlá a rigoristická" a „vrcholí povinností celibátu".

Küngovu výzvu ostře odmítl Giovanni Maria Vian, šéfredaktor vatikánského listu Osservatore Romano. Označil ji mimo jiné za banální, málo originální a nevkusnou.

Provokace lefebvristů

Paříž (KAP) Židovské organizace a pařížská arcidiecéze odsoudili narušení postní přednášky rabína Rivona Krigiera v katolické katedrále Notre-Dame. Velký počet posluchačů dobré vůle podle nich ukazuje, že rušitelé klidu byli jen okrajovou skupinou, citoval deník La Croix stanovisko zastřešující organizace francouzských židů CRIF. Arcidiecéze prohlásila, že narušitelé „nemají žádný vztah ke katolické církvi".

Postní přednášku rabína Krigiera na téma Druhý vatikánský koncil - kompas pro naši dobu přerušili mladí lefebvristé hlasitými modlitbami růžence. Přednáška, které se účastnil i pařížský arcibiskup André Vingt-Trois, musela být přesunuta do sakristie, dokud ochranka narušitele nevyvedla. Lefebvristické Kněžské bratrstvo sv. Pia X. předtím francouzským katolickým biskupům vytklo, že se stávají hlasateli jiných náboženství, a tím podporují odkřesťanštění Francie.

Sám rabín Krygier podle La Croix vyjádřil znepokojení nad rozhodností, s níž narušitelé postupovali. Věří však, že katolická církev bude pokračovat v dialogu se židovstvím. Událost podle něho také ukazuje, jak je důležité neusnout na vavřínech druhého vatikánského koncilu.

Organizace obětí: Ať irský kardinál Brady odstoupí

Londýn-Dublin (KAP) Britská média informují, že organizace obětí pohlavního zneužívání dětí v irské církvi vyzvaly k rezignaci irského primase kardinála Seana Bradyho pro ztrátu důvěry. Brady připustil, že roku 1975 se účastnil ještě jako biskupský sekretář jednání s oběťmi zneužívání jednoho kněze, při němž byli dva chlapci přísahou zavázáni mlčet o tom, co se stalo. Pachatel Brendan Smyth byl souzen až v devadesátých letech a dostal dvanáct let vězení ze zneužití desítek dětí. Jeho případ roku 1994 nepřímo přispěl k pádu irské vlády. Zástupci obětí prohlásili, že by mnoho mladých lidí bylo ušetřeno hrozných zkušeností, kdyby byl Smyth obžalován už v sedmdesátých letech. Brady k tomu řekl, že Smyth byl během tří týdnů od projednání případu roku 1975 zbaven kněžského úřadu. Na otázku, proč věc neoznámil úřadům, Brady odpověděl, že k tomu tehdy jako biskupský sekretář nebyl oprávněn.

Vatikán již přijal rezignaci jednoho irského biskupa; někteří další koncem roku rezignaci nabídli.

Plán digitalizace rukopisů Vatikánské knihovny

Vatikán (KAP) Okolo 80 tisíc rukopisů uložených ve Vatikánské knihovně má být zpřístupněno v digitální podobě. Podle novin Osservatore Romano se očekává, že zpracování manuskriptů do počítačové podoby bude trvat asi deset let. Rukopisy budou ofotografovány, naskenovány a digitálně zkatalogizovány. Badatelé si je pak budou moci prohlížet na obrazovce počítače, bez nutnosti cennými rukopisy listovat ve fyzické podobě.

Začalo se již s testovacím zpracováním prvních 23 spisů. Digitalizace všech asi 40 milionů stran vytvoří počítačová data v objemu asi 45 milionů gigabytů (45 petabytů).

Vatikánská knihovna vlastní jednu z nejcennějších sbírek knih a rukopisů světa. Mezi jiným pečuje o dva nejvýznamnější řecké rukopisy Nového zákona, takzvaný Codex Vaticanus B ze 4. století. Dnešní sbírka byla založena papežem Mikulášem V. (1447-55).

Výstava o Bonhoefferovi

Mnichov (KAP) Mimořádná výstava k 65. výročí smrti německého evangelického teologa a bojovníka proti nacismu Dietricha Bonhoeffera se koná v památníku koncentračního tábora Flossenbürg v Bavorsku. Zde byl krátce před osvobozením tábora Bonhoeffer 9. dubna 1945 popraven. Výstava probíhá od 20. března do 17. září v prostorách bývalé věznice.

Bonhoeffer byl rozhodným přívržencem Vyznávající církve. Bojoval proti rasové ideologii nacismu a podporoval protinacistický odboj. Už roku 1936 ztratil povolení vyučovat na vysokých školách. Roku 1943 byl nacisty zatčen a vězněn na různých místech, z vězení pocházejí i jeho později vlivné dopisy, ve kterých se mimo jiné zabývá otázkou křesťanství v moderní době odcizené tradičnímu náboženství.

Vatikán: 300 případů pedofilie v církvi za devět let

Vatikán (KAP) Římská Kongregace pro nauku řešila v posledních devíti letech 300 případů podezření z pedofilie u kleriků. Uvedl to Charles J. Scicluna, který působí jako Promotor Iustitiae (cosi jako prokurátor pro závažné církevněprávní přečiny) v rozhovoru pro italský deník Avvenire.

Od vydání dekretu De delictis gravioribus, který roku 2001 přidělil tyto církevní procesy do kompetence kongregace, se do Vatikánu dostalo asi 3000 obvinění pro sexuální přestupky diecézních a řádových kněží. Jedná se ovšem o záležitosti z padesáti uplynulých let. Většina případů se týká Spojených států.

Asi 60 % těchto udání se týká „sexuální přitažlivosti mezi dospělými stejného pohlaví", v dalších 30 % jde o heterosexuální vztahy. Deset procent se vztahuje k aktům pedofilie. Fenomén tedy „není tak běžný, jak by někteří chtěli věřit," i když i 300 případů „stále ještě je moc," zdůraznil Scicluna.

Ve dvaceti procentech všech případů došlo ke skutečnému církevnímu trestnímu nebo správnímu procesu. Z toho polovina skončila propuštěním z kněžského stavu, druhá polovina prosbou obžalovaných o zproštění ze svých povinností. Sem podle Scicluny patří například kněží, kteří byli státním soudem potrestáni za přechovávání dětské pornografie. 60 procent žalob nebylo s ohledem na stáří obviněných dovedeno do konce, ale v některých případech ukončeno správními nebo disciplinárními opatřeními.

O civilním stíhání sexuálních přestupků zdůraznil Scicluna, že v některých zemích mají biskupové povinnost udat provinilce úřadům, pokud se o věci dozvědí mimo svátostnou zpověď. To platí například v anglosaských zemích nebo ve Francii. I v zemích, kde tato povinnost není, si Vatikán přeje, aby biskupové oběti zneužití podporovali, pokud věc chtějí ohlásit světským úřadům.

Jan Adamík novým provinciálem českých jezuitů

Řím-Praha (KAP) Novým představeným českých jezuitů bude Jan Adamík, kterého jmenoval generál jezuitů Adolfo Nicolas jako nástupce dosavadního provinciála Františka Hylmara. Adamík úřad převezme 2. května.

Jan Adamík se narodil roku 1962, do řádu vstoupil roku 1990, svěcení obdržel roku 2001. Studoval na řadě míst světa, působil i jako redaktor Rádia Vatikán. Od r. 2006 působí v Těšíně jako ředitel exercičního domu.