Jste zde

Kresba z Ockhamova spisu Logica z r. 1341, nápis: "frater Ockham iste" (toto je bratr Ockham)