Jste zde

Knihovnička Getseman

Milan Strnad: Židé v dějinách města Klatov

Kniha se zabývá regionální historií, ovšem svým zpracováním regionální úroveň vysoce přesahuje. Její vznik připomíná spíše pohádkový příběh. Byl jednou jeden středoškolský profesor a ten se náhodou dozvěděl, že škola, na které působí, byla v roce 1942 shromažďovacím místem občanů židovské národnosti z Klatovska. Odtud vedla jejich cesta do Terezína. Většina z nich byla dále deportována do Osvětimi. A většina z nich se z té cesty nikdy nevrátila. Studenti a zaměstnanci školy vybrali mezi sebou peníze a na Jom Kippur (Den smíření) r. 2001 se ve škole objevila pamětní deska. Ale pro onoho profesora tady historie neskončila. Následujících devět let se rodila kniha, která byla letos v červnu představena veřejnosti. Autor mapuje historii Židů od vzniku synagogy ve městě v r. 1871 až po dobu poválečnou, kdy život náboženské obce ukončil prostý fakt, že jednak nebylo záhy k dispozici 10 dospělých mužů, jednak ve víru budování lepších zítřků nebylo dané téma na pořadu dne.

Autorovi se podařilo zpracovat neuvěřitelné množství pramenného materiálu a dal­ších zdrojů, dokonce se mu podařilo získat vzpomínky těch několika přeživších i dal­ších pamětníků. Mimo obsáhlou kapitolu, která se věnuje holocaustu, přináší kniha také pohled do charitativního a spolkového života náboženské obce, krátké živo­to­pisy významných klatovských osobností židovského původu, pohled na ekonomický přínos městu v době 1. republiky, osudy některých liturgických předmětů, které byly v r. 1942 svezeny do Prahy a v 60. letech minulého století režimem prodány do zahraničí.

V regionálním měřítku kniha vrací jména, tváře a osudy těm, o nichž se téměř půl století vědělo jen velice málo. Z pohledu globálního se pak podařilo přidat další dílek do celkového obrazu dějin židovského národa.

Na knize se jako spoluautoři podíleli Dana Škůrková, Karel Štern, Jaroslava Píchová, Vojtěch Laštovka, Jiří a Helena Hammerschlagovi a Achab Heidler.