Jste zde

John Wycliffe, kolorovaný dřevoryt ze "Světové kroniky" Hartmanna Schedela, 1493