Jste zde

Zprávy

Připomínka rakouských mučedníků nacismu

Innsbruck (KAP) V Rakousku si věřící připomněli dva kněze, kteří byli před 75 lety umučeni nacisty v koncentračním táboře Buchenwald. Byli to Matthias Spanlang (1887–1940) a Otto Neururer (1882–1940), kterého papež Jan Pavel II. prohlásil roku 1996 za blahoslaveného. Oba byli známí jako kritici Hitlerova režimu. Neururer byl zatčen kvůli tomu, že ženě, jež zvažovala sňatek s členem nacistické strany, který vystoupil z církve a byl rozvedený, doporučil, aby od svého záměru ustoupila. V Buchenwaldu oba kněží přes přísný zákaz tajně působili jako duchovní, a proto byli nacisty umučeni. Neururera nahého pověsili za nohy, dokud po 34 hodinách nezemřel. Spanlang byl pravděpodobně zavražděn nějakým podobným způsobem, ale svědkové jeho smrti chybí.

Innsbrucký biskup Manfred Scheuer při bohoslužbách na památku mučedníků v Neururerově farnosti Götzens řekl, že zaslepenost nacistickou ideologií, ve které lidé tehdy žili, neotupila svědomí svědků a mučedníků jako byli Neururer a Spanlang. „Nebyl to pubertální vzdor. Jejich odmítnutí zla nebylo nekrofilní nebo arogantní. Své svědomí a svou odpovědnost nedelegovali infantilně ani na druhé, ani na lid, ani na Vůdce. A ve světě plném slepců a zaslepených lidí věřili. Neříkali, co chtěla slyšet většina, a nevymlouvali se na všeobecná pravidla a předpisy. Jsou osamělými svědky svědomí a měli odvahu používat vlastní rozum,“ řekl biskup.

Izrael: Za rovnoprávnost křesťanských škol

Vídeň-Jeruzalém (KAP) Učitelé, rodiče a žáci křesťanských škol v Izraeli demonstrovali před tamním ministerstvem školství v Jeruzalémě. Asi 700 přítomných požadovalo rovnoprávnost svých škol v hospodářském ohledu i co do práva na svobodu vzdělávání. Demonstrace se účastnili i katoličtí biskupové William Shomali a Giacinto Boulos Marcuzzo.

V Izraeli chodí do křesťanských škol asi 30 tisíc žáků a studentů, z toho je jen asi polovina křesťanů. Většina těchto škol byla založena již před vznikem Státu Izrael a patří k nejlepším školám země. Jsou v kategorii uznaných, ale ne státních škol, a jsou proto státem financovány jen zčásti; zbytek prostředků získávají hlavně ze školného. Ministerstvo školství se snaží jejich rozpočet snižovat, a to vede ke zvyšování školného. Ministerstvo navrhlo zestátnění křesťanských škol, což by však vedlo k zavedení jednot­ných osnov, jakým se již musely podrobit židovské a arabské státní školy. Školy by tak ztratily svůj křesťanský charakter.

Patriarcha Kirill odmítl pozvání do Krakova

Varšava (KAP) Ruský pravoslavný patriarcha Kirill I. odmítl pozvání na Světové dny mládeže, které se budou konat roku 2016 v Krakově. Krakovský arcibiskup kardinál Stanislaw Dziwisz řekl, že v odpovědi Moskvy bylo uvedeno, že patriarcha pozvání bere na vědomí, ale nemůže přijet kvůli postoji polské biskupské konference vůči Ukrajině. Kardinál pak vyslovil lítost nad tím, že hlava ruského pravoslaví tak „nevyužije důležitou příležitost k ekumenickému dialogu“.

Světové dny mládeže, pořádané pravidelně katolickou církví v některém velkém městě, by v Krakově měly proběhnout 26. až 31. července. Jejich součástí by měla být i návštěva papeže Františka. Na jím vedenou závěrečnou mši se očekává až 2,5 milionu věřících.

Polská biskupská konference podporuje v ukrajinské krizi prozápadní kurz Ukrajiny, zatímco ruská pravoslavná církev ho odmítá a hájí ukrajinskou politiku ruského prezidenta Putina.

Vídeň: Hotel magdas zaměstnává uprchlíky

Vídeň (KAP) Mezinárodní pozornost si získal projekt vídeňské arcidiecézní katolické charity Caritas. Charitní hotel magdas ve Vídni sice vedou profesionálové, ale zaměstnává uprchlíky, kterým tak pomáhá se uchytit na rakouském trhu práce. Klaus Schwertner, ředitel Caritas, objasnil, že hotel magdas sice problém uprchlíků neřeší, ale umožňuje nový přístup k tématu asylantů. V hotelu teď pracuje 25 lidí z 16 zemí, z nich 20 přišlo do Rakouska jako uprchlíci. „Lidé, kteří utekli před válkou, hladem a terorem, si zaslouží šanci na svobodný a nezávislý život. Všechno ostatní by bylo plýtvání zdroji a talenty,“ řekl novinářům Schwertner. Projekt necílí na maximální zisk, měl by si však na sebe vydělat. Reakce veřejnosti jsou zatím velmi dobré, a to se projevuje i na rostoucí obsazenosti hotelu. Hotel by měl sloužit i jako model začleňování uprchlíků, a to se projevuje ve snaze vedení, aby v hotelu přespávali i politici evropských zemí.

Meňovo dílo vyjde rusky

Moskva (KAP/KNA) Vydavatelství ruského pravoslavného patriarchátu začalo vydávat sebrané spisy kněze Alexandra Meně (1935–1990), vůdčí osobnosti „vyznavačské“ pravo­slavné církve v posledních třech dekádách sovětské vlády. Meň, který byl za nevyjasněných okolností zavražděn 9. září 1990, je dodnes pro pravoslavné konzervativce podezřelý kvůli svému ekumenickému smýšlení. Jeho díla byla přeložena již do 16 jazyků, v Meňově mateřštině však je jeho vlastní církev doposud nevydala, a tak byli ruští čtenáři odkázáni na vydání neoficiální. Rozhodnutí je tisknout se považuje za úspěch reformní strany v moskevském patriarchátu.

Irové hlasovali pro homosexuální manželství

Dublin (KAP/KNA) V Irsku proběhlo referendum, v němž 62 procent účastníků hlasovalo pro úplné zrovnoprávnění manželství homosexuálů. Jde o první úspěšné referendum na toto téma na světě – v jiných státech, kde podobná rovnoprávnost sňatků existuje, o tom rozhodovaly parlamenty.

Irská biskupská konference proto bude muset rozhodnout, zda její kněží budou pro taková manželství vykonávat státní část obřadu. Irský primas arcibiskup Eamon Martin z Armaghu k tomu agentuře vpm řekl, že zatím nevidí žádnou možnost uzavírat takové sňatky v kostele. Uvedl také, že se církev musí dobře poučit z debaty před referendem. Potřebuje promyslet pastoraci lidí stojících na okraji společnosti a stigmatizovaných, kam patří i homosexuálové. Také musí najít cesty, jak zasáhnout křesťanskou zvěstí různé druhy rodin a vztahů a zároveň dál propagovat manželství muže a ženy.

Němečtí kardinálové k otázkám sexuality

Bonn (KAP) Dva vlivní němečtí kardinálové se v posledních dnech vyjádřili k problémům sexuality.

Kardinál Karl Lehmann v časopise Glaube und Leben vyjádřil myšlenku, že církev se musí zcela novým způsobem postavit k homosexualitě a že přes ostré tóny z dní po irském referendu se jedná o otázky i uvnitř katolické církve velmi sporné. Vyzval k diskusi na toto téma v církvi a vyjádřil lítost, že tematika rodiny se v posledních letech dost hluboce nediskutovala ekumenicky.

Kardinál Rainer Maria Woelki v rozhovoru pro školský internetový portál Severního Porýní-Vestfálska řekl, že sexuální výchova je důležitou úlohou školy a musí začít již na úrovni základní školy. „Ve spolupráci rodičů s učitelkami a učiteli, která je podložená důvěrou, musí zprostředkovávat podstatné informace na úrovni přiměřené věku dětí,“ řekl kardinál. Uvedl také, že církev musí být otevřená i pro lesby a gaye, protože „přesně tak to stojí i v Katechismu“. Sexuální výchova přitom musí podle kolínského arcibiskupa vnímat člověka jako celek a nesmí se redukovat jen na jednu jedinou lidskou dimenzi.

Víc katolíků, méně kněží

Washington (KAP/KNA) Celosvětové počty katolíků narostly o 57 % za poslední tři dekády, a sice na 1,22 miliardy. Naopak počet kněží klesl o 17 % na 393 tisíc. Čísla uveřejnil institut CARA ve Washingtonu. Růst je hnán hlavně demografickým přírůstkem obyvatel, ne tolik misií. Je velmi nerovnoměrný, největší procentní přírůstek katolíků zaznamenala Afrika, kde byl 238 %. Podíl katolíků na populaci světa je ustálený a činí asi 17,5 %.