Jste zde

Zprávy

Útěk křesťanů ze syrského Hassaké

Vatikán (KAP) Na Hassaké, syrské město s tradičně silnou křesťanskou menšinou, zaútočili v noci z 24. na 25. června teroristé z tzv. Islámského státu. To vedlo k další humanitární krizi. Stovky především křesťan­ských rodin se rozhodly opustit město, ležící v oblasti mezi Eufratem a Tigridem. Zpráva humanitární organizace Assyrian Monitor For Human Rights uvádí dokonce počet 1300 křesťan­ských rodin na útěku, které přežívají v provizorních podmínkách. Situace v oblasti, kde bojují džihádisté, kurdské milice a vládní jednotky, je značně nepřehledná.

Den otevřených klášterů na Slovensku

Bratislava (KAP) Na Slovensku se 27. června konal první Den otevřených klášterů. Do budov 42 řeholních společenství se přišlo podívat víc než 30 tisíc návštěvníků. Akci pozdravil i slovenský prezident Andrej Kiska. Při této příležitosti uveřejnil na svém facebookovém profilu video, v němž mimo jiné ocenil nasazení mnoha řeholnic a řeholníků při péči o nemocné a slabé členy společnosti.

Kostnice zahájila připomínky Husova výročí

Stuttgart (KAP/KNA) Za přítomnosti německého prezidenta Joachima Gaucka byla v Kostnici slavnostně zahájena připomínka 600. výročí smrti Jana Husa. Ten byl v tomto městě v nynějším Bádensku-Württembersku upálen 6. července 1415 poté, co ho kostnický koncil odsoudil jako kacíře. První akcí blížícího se výročí byla ekumenická bohoslužba v sále bývalého dominikánského kláštera, na které kázal Joel Ruml, předseda Ekumenické rady církví ČR. V kázání se zabýval křesťanským chápáním pravdy a uvedl, že Husa bránění poznané pravdy dovedlo až na hranici, zároveň však ho jeho svědectví víry učinilo osobností, na níž se vzpomíná i po 600 letech.

V rámci oslav jubilea „600 let kostnického koncilu 2014–2018“ si město Kostnice připomíná i českého reformátora a jeho průvodce Jeronýma Pražského „Rokem spravedlnosti“.

Sňatky lidí stejného pohlaví již v celých USA

Washington (KAP) Nejvyšší soud USA rozhodl, že sňatky lidí stejného pohlaví musejí být prováděny a uznávány na území celých Spojených států. Rozhodnutí padlo 26. června v případu Obergefell v. Hodges poměrem 5 ku 4 hlasům. Soud došel k závěru, že manželství je základní právo homosexuálů, zajištěné 14. dodatkem Ústavy USA, jenž nařizuje rovnost všech občanů USA na celém území. Končí tím dosavadní praxe, kdy uznávání a provádění sňatků lidí stejného pohlaví záviselo na rozhodnutí legislativ jednotlivých států unie, takže bylo doposud možné ve 34 státech z celkem 50.

Těsné rozhodnutí soudu vyvolalo velmi smíšené reakce. Zatímco liberální část veřejnosti v čele s prezidentem Obamou rozsudek přivítala jako krok směrem k větší spravedlnosti, postoje konzervativců a církví byly většinou kritické. Například předseda katolické biskupské konference USA arcibiskup Joseph Kurtz označil rozhodnutí Nejvyššího soudu za „tragickou chybu, jež uškodí společnému dobru a těm nejzranitelnějším mezi námi.“

Turečtí Arméni: žádost o volbu patriarchy

Istanbul (KAP) Úřadující zástupce patriarchy arménské církve v Turecku Aram Atesyan (61) podal u státních úřadů žádost o to, aby si církev mohla zvolit nového patriarchu. Důvodem je to, že současný patriarcha Mesrob II. (59) je od roku 2008 neschopen vykonávat úřad kvůli Alzheimerově nemoci a lékaři vyloučili možnost uzdravení. Podobná žádost byla podána již před několika lety a úřady zamítnuta, poněvadž Mesrob II. ještě žije. Otázka nástupnictví vyvolala v církvi napětí a řada věřících Atesyana ostře kritizuje.

Encyklika Laudato si’ je věnována ekologii

Vatikán Papež František 18. června 2015 uveřejnil svou druhou encykliku, nazvanou Laudato si’ („Buď pochválen,“ citát z Písně tvorstva sv. Františka z Assisi) s podtitulem Péče o společný dům. Je věnována především ekologickým otázkám, zabývá se ničením životního prostředí člověkem jako velkým problémem současnosti. Obsahuje jak vědecké shrnutí problematiky, tak i rozbor duchovní stránky postoje člověka k přírodě.

Bližší informaci k encyklice přinášíme v článku Martina Vaňáče v tomto čísle Getseman.

V Paříži strhnou „zvířecí kostel“

Paříž (KAP/KNA) Úřady plánují likvidaci kostela sv. Rity z roku 1900 v 15. pařížském obvodu. Na místě má vzniknout parkoviště a sociální byty. Společenství Vatikánem neuznávané Katolické galikánské církve, které chrám užívá, dostalo půl roku na to, aby si našlo jiné působiště. Věřící však s rozhodnutím nesouhlasí a chtějí kostel obsadit, aby předešli jeho zničení; úřady ho proto nechaly obehnat plotem.

Kostel je znám tím, že každou neděli návštěvníci mohli přinášet svá domácí zvířata, která zde pak byla žehnána. Zvlášť populární byly bohoslužby ke cti sv. Františka z Assisi počátkem listopadu, ke kterým přicházely tisíce lidí, někdy doprovázených exotickými zvířaty jako jsou zebry, velbloudi a opice.

Sporný památník Gavrila Principa odhalen

Bělehrad-Vídeň (KAP) V Bělehradě byl 28. června odhalen památník sarajevského atentátníka Gavrila Principa. Účastnil se srbský prezident Tomislav Nikolić, zástupci srbské pravoslavné církve a asi tisíc lidí. Nikolić v projevu označil Principa za „hrdinu a nositele ideje osvobození z otroctví, jež tehdy v Evropě panovalo“. Dva a půl metru vysoká socha je darem bosenskohercegovské Republiky srbské, jejíž prezident Milorad Dodik byl rovněž přítomen.

Rakousko-srbský historik Wolfgang Rohrbach k tomu uvedl, že Srbové jsou v názoru na Principa rozděleni. Glorifikují ho prý jen šovinisté, kteří v dějinách hledají vinu vždy jen u jiných. Větší část především mladých Srbů v Principovi sice nevidí jen zákeřného vraha, ale ani hrdinu.

Rozkol v arabském pravoslaví roste

Bejrút (KAP/KNA) Spor jeruzalémského a antiošského patriarchátu o územní působnost se dále prohloubil. Antiošský pravoslavný patriarcha Jan X. ve shodě se svým synodem vyhlásil, že jeho církev přerušuje církevní společenství s Jeruzalémem. Důvodem je podle prohlášení „narušení kanonického teritoria“ Antiochie na Arabském poloostrově Jeruzalémem. Z pravoslavného světa přicházejí znepokojené reakce, protože spor může vážně ohrozit celopravoslavný koncil plánovaný na rok 2016 do Istanbulu.

Problém se rozhořel roku 2013, když jeruzalémský patriarchát založil arcibiskupství v emirátu Katar, jehož území si nárokuje Antiochie. Po namáhavých pokusech o zprostředkování mezi Janem X. a jeho kolegou z Jeruzaléma Theofilem III., o které usilovala i ruská pravoslavná církev, znamená červnová klatba velký krok zpět.

Poprvé v historii budou svatořečeni manželé

Vatikán (KAP) Pravděpodobně během podzimní biskupské synody o rodině bude poprvé v historii svatořečen manželský pár za to, že své manželství žil příkladným způsobem. Jde o Louise Martina (1823–1894) a jeho ženu Zélii rozenou Guérinovou (1831–1877) z normanského Lisieux, rodiče svaté Terezie z Lisieux (1873–1897). Jejich relikvie byly vystaveny k uctění v Chrámu sv. Petra již při minulém jednání synody.

Manželé se doposud stávali v katolické církvi svatými jen pokud zemřeli jako mučedníci anebo pokud byli považováni za svaté již před zavedením centrálního procesu blahořečení roku 1588 (např. sv. Jáchym a Anna, rodiče Panny Marie). Další manželský pár, který již byl prohlášen za blahoslavené, což je předstupeň svatořečení, jsou Italové Luigi Beltrame Quattrocchi (1880–1951) a jeho žena Maria (1884–1965).