Jste zde

Knihovnička Getseman

Imbach J., Radost z Bible, Cesty k hlubšímu porozumění sv. Písmu, Vyšehrad, 2018

Josef Imbach je švýcarský teolog, nar. 1945, který má i velmi obsáhlé znalosti „profánní“ literatury a dokáže současné teologické přístupy srozumitelně vysvětlovat. Nakladatelství Vyšehrad již v minulých letech vydalo dvě knihy Josefa Imbacha A učil je v podobenstvích (2016) a Biblické divy a zázraky (2017). Nová kniha Radost z Bible (německy vyšla v r. 2000) v deseti kapitolách přibližuje základní témata současné biblické spirituality a teologie. Jedná se o rozvinuté příklady, jakými způsoby lze biblický text uchopit. Je to identifikace s biblickými postavami (1. kapitola), interpretace biblického textu z hlediska hlubinné psychologie (2. kapitola), pohledy feministické exegeze (3. kapitola), teologie osvobození (4. kapitola). Duchovnímu čtení Písma se věnuje 5. kapitola, kritice fundamentalistického přístupu 6. kapitola. Historickokritické metody přibližuje 7. kapitola, sémantické analýze textu 8. kapitola. 9. kapitola, kterou jako ukázku přetiskujeme, se zabývá vztahem Zjevení a Písma. Poslední krátká kapitola je výzvou se podle Bible řídit.

Knihu Radost z Bible je radostí číst. Nejen díky talentu autora, ale i překladatelky Heleny Medkové.