Jste zde

Zprávy

Odpustek pro kající mafiány

Řím (KAP) Jihoitalská diecéze Locri vyhlásila, že první říjnovou neděli se v kalábrijské svatyni Nostra Signora dello Scoglio budou udílet odpustky kajícníkům, kteří se odřeknou účasti na organizovaném zločinu. Chce tím mafiány povzbudit k obrácení a odmítnutí „kultury smrti“. Odpustky se udílejí u příležitosti diecézního dne modliteb proti mafii, který loni zavedl biskup Francesco Oliva. Region se považuje za centrum kalábrijské mafie 'Ndrangheta.

Odpustky ruší takzvané časné tresty mafiánům, kteří v uvedené době navštíví svatyni, zbožně přijmou svátosti smíření a eucharistie a pomodlí se na úmysl papeže.

Rakousko: žehnání zvířat na sv. Františka

Vídeň (KAP) U příležitosti světového dne ochrany zvířat na svátek sv. Františka z Assisi 4. října se v Rakousku konají neobvyklé bohoslužby s nezvyklými hosty. V řadě kostelů nebo před nimi se žehná zvířatům. Mezi jiným i v centru Vídně na náměstí u katedrály sv. Štěpána, kde žehnání provádí dómský farář Toni Faber. Vyjádří se tím „vděčnost za krásu stvoření a prosba o jeho zachování“, řekl Faber. Pro „patrona zvířat“ sv. Františka bylo podle Fabera zvlášť důležité „vážit si stvoření a s úctou zacházet s ostatními stvořeními“. Žehnací modlitba poprosí Boha o „ochranu zvířat přede všemi nebezpečími, aby se užitek a radost, kterou nám dávají, pro nás staly znameními boží velkorysosti a lásky“. Program zahájí dechovka, následuje čtení a promluva, a potom budou požehnána všechna zvířata „přítomná i nošená v srdci“, nejdříve hromadně a pak i jednotlivě. Požehná se i tvrdému chlebu, který žerou koně, osli a jiní býložravci. Věřící mohou zvířata přivádět živá nebo přinést k požehnání jejich fotografie či jiné s nimi spojené předměty.

Svatořečení Pavla VI. a Óscara Romera

Vatikán (KAP) Papež František 14. října svatořečí na Náměstí sv. Petra sedm mužů a žen. V Česku nejznámější jsou z nich papež Pavel VI. (vlastním jménem Giovanni Montini, 18971978), který předsedal větší části druhého vatikánského koncilu, a salvadorský arcibiskup Óscar Romero (19171980), známý svým bojem za lidská a sociální práva a zavražděný přívrženci vojenské diktatury během slavení mše.

Papež prý neřeší případy zneužívání

Řím (KAP) Italské sdružení obětí sexuálního zneužívání Rete L'Abuso obvinilo Vatikán a italský stát z těžké nedbalosti. Mluvčí organizace Francesco Zanardi řekl, že dosavadní bilance papeže Františka v boji proti zneužívání je katastrofální a že nulová tolerance existuje jen na papíře. Papež byl prý informován o čtyřech konkrétních případech italských kleriků a nepostupoval s tvrdostí, jakou sám vyhlásil. Organizace doufá ve změnu lateránských smluv mezi Itálií a Svatým stolcem, aby bylo možno lépe stíhat pachatele zneužívání, uvedl Zanardi a požadoval vznik nezávislé vyšetřovací komise po vzoru jiných zemí, jelikož i státní instituce prý často církev chrání.

Organizace Rete L'Abuso se domnívá, že v Itálii je nejméně 300 pachatelů z řad kleriků, kteří se v posledních 15 letech dopustili sexuálních trestných činů.

Dohoda o biskupech s Čínou

Řím-Mnichov (KAP/KNA) Byla uzavřena dohoda mezi Čínskou lidovou republikou a Vatikánem, podle níž budou Římem uznáni zbývající biskupové takzvaného „vlasteneckého sdružení“, kteří byli vysvěceni bez dovolení a tři z nich dokonce výslovně exkomunikováni. Tím dojde k normalizaci vztahů, a poprvé v dějinách komunistické Číny tak budou všichni katoličtí biskupové této země ve společenství s Římem.

Dohoda je ovšem sporná, jelikož Čína její pomocí získá větší kontrolu nad podzemní církví věrnou Římu. „Podzemní“ křesťané se tak mohou cítit zrazeni a zklamáni. S ostrou kritikou vystoupil například hongkongský kardinál Joseph Cen (86), který smlouvu označil za „tragický moment v našich dějinách“ a „zradu“.

Arcibiskup John Senamu plánuje odchod

Londýn (KAP/KNA) John Sentamu (69), muž číslo dvě anglikánské církve v Anglii a její první černošský arcibiskup, ohlásil odchod na odpočinek. Svůj úřad arcibiskupa z Yorku, který vykonává od roku 2005, složí k 7. červnu 2020, čímž chce diecézi poskytnout dostatek času k výběru nástupce. Sentamu se narodil roku 1949 v Ugandě, odkud musel uprchnout před režimem diktátora Idiho Amina. Je považován za vynikajícího znalce anglikánského církevního práva, což je velmi důležité v dobách hrozícího rozkolu. Znám je rovněž schopností upoutat pozornost nečekanými činy. Roku 2008 tak seskočil padákem, aby podpořil sbírku ve prospěch raněných vojáků z Afghánistánu, a roku 2006 týden stanoval ve své katedrále ze solidarity s oběťmi blízkovýchodního konfliktu.

Charles Daniel Balvo novým nunciem v Česku

Vatikán (KAP) Novým vatikánským nunciem v České republice bude americký arcibiskup Charles Daniel Balvo (67), narozený v New Yorku. Stane se nástupcem Itala Giuseppa Leanzy (75). Doposud Balvo působil jako nuncius v Keni a Jižním Súdánu a také jako stálý vatikánský pozorovatel dvou agentur OSN, a to pro životní prostředí (UNEP) a pro osídlení (UN-HABITAT). Předtím působil jako nuncius na Novém Zélandu a v Oceánii. V devadesátých letech pracoval i na nunciatuře v Praze.

Mešita z evangelického kostela v Hamburku

Hamburk (KAP/KNA) V severoněmeckém Hamburku byl přestavěn kostel na mešitu. Kostel Kapernaumkirche ve čtvrti Horn vznikl roku 1961 a byl zavřen roku 2002. Budova byla odprodána a nějakou dobu zůstávala nevyužitá, až ji roku 2012 majitel prodal muslimské obci Al-Nour-Gemeinde, která ji začala přebudovávat na mešitu.

Al-Nour-Gemeinde je považována za umírněnou obec, schází se v podzemních garážích ve čtvrti Sankt Georg a jejích pátečních modliteb se účastní asi 2500 věřících. Modlitby v garážích chce představený obce Daniel Abdin zachovat i po uvedení nové mešity do provozu. Přestavbu kostela za 5 milionů euro obec financovala ze sbírek a z daru 1,1 milionu euro od kuvajtské vlády. Kříž na věži byl nahrazen arabským nápisem Alláh. Jedná se o první případ, kdy byl v Německu takto přebudován kostel patřící původně evangelické církvi.

Rozkol v pravoslaví ohledně Ukrajiny

Moskva (KAP/KNA) Ve sporu o to, zda má ukrajinská pravoslavná církev obdržet samostatnost (autokefalii), se vyostřily vztahy mezi moskevským a konstantinopolským patriarchátem, dvěma nejdůležitějšími centry pravoslaví. Od nynějška ruští pravoslavní kněží nesmějí slavit společné bohoslužby s kněžími ekumenického patriarchátu konstantinopolského, byl pozastaven teologický dialog mezi patriarcháty a během bohoslužeb se v Rusku nebude zmiňovat jméno ekumenického patriarchy Bartoloměje. Rozhodl o tom v Moskvě posvátný synod v čele s patriarchou Kirillem. Metropolita Hilarion, který v Moskvě odpovídá za zahraniční vztahy ruské pravoslavné církve, situaci přirovnal k přerušení vzájemných diplomatických vztahů mezi státy. Mluvčí ruské církve Alexander Volkov pak použil metaforu oranžového světla na semaforu: pokud se Cařihrad rozhodne ukrajinskou samostatnost uznat, změní se oranžová na červenou a dojde k plnému církevnímu rozštěpení, anebo naopak se může vrátit zelená dobrých vztahů.

Příčinou ruské akce je to, že Bartoloměj I. pověřil dva biskupy, aby na Ukrajině pomohli připravit vznik autokefální církve nezávislé na Moskvě. Ta označuje Ukrajinu za své kanonické teritorium a upírá Konstantinopoli právo tam měnit církevní poměry.